Sok mindentől függ, hogyan ítélnek meg minket

Két kutató, Dominika Adamczyk és Dominika Maison, új tanulmányában azt vizsgálta, hogy a veganizmus milyen hatással van egy személy megítélésére álláskeresés közben, és hogy hogyan változik mindez az illető nemétől és a munkakör típusától függően. A kutatócsoport azt feltételezte, hogy

ha a férfiak arról számolnak be, hogy vegánok, akkor kompetensebbnek fogják őket tekinteni, ha pedig a nők teszik ugyanezt, akkor kedvesebbnek fogják őket gondolni.

Emellett azt is felvetették, hogy amikor a vegán férfiak hagyományosan férfiasnak tartott munkákra jelentkeznek, akkor kevésbé fogják őket kompetensnek tekinteni, viszont ennek az ellenkezője lesz igaz, amikor „nőiesebbnek” tekintett állásokat céloznak meg. 

A vizsgálat során 838 lengyel felnőttet véletlenszerűen csoportokba osztottak, majd bemutattak nekik egy fiktív önéletrajzot. Az önéletrajz három kategóriája változott: a jelölt étrendje (vegán vagy nem vegán); a jelölt neme; és a munkakör, amelyre jelentkezett (sztereotipikusan férfi vagy női). A résztvevőket arra kérték, hogy az önéletrajzok alapján értékeljék a jelöltek alkalmasságát.

Nem véletlen a kutatás helyszíne

A kutatócsoport azért választotta Lengyelországot, mert a veganizmus tekintetében ez az egyik legkonzervatívabb európai ország. 2021-es adatok szerint

a lengyeleknek mindössze 7,5 százaléka vallja magát vegánnak vagy vegetáriánusnak.

Ez tette Lengyelországot ideális helyszínné annak tanulmányozására, hogy a veganizmus miként befolyásolja egy ember megítélését.

Az eredmények szerint a vegánság jelentősen befolyásolja, hogy a lehetséges munkáltatók hogyan látják a jelölteket. A vegán jelölteket kevésbé alkalmasnak ítélték a sztereotipikusan a férfiassággal összekapcsolt állásokra, mint például a vezérigazgató vagy az építőipari munkás, de alkalmasabbnak a tradicionálisan femininnek tartott állásokra, mint például az óvónő vagy az ápolónő.

A veganizmus hatása a férfi jelölteknél erősebb volt, mint a nők esetében, ráadásul a vegán jelölteket kevésbé tartották kompetensnek, mint a nem vegánokat.

A nemük szintén befolyásolta a jelöltek megítélését: a női jelölteket alkalmasabbnak ítélték a hagyományosan nőies munkakörök betöltésére, mint férfi társaikat. 

 

Az eredmények összhangban vannak a nemi sztereotípiákkal

Számos kultúrában a húsfogyasztás a férfiassággal és az erővel társul, míg a növényi alapú étrendet nőiesnek vagy egyenesen a gyengeség jelének tartják. Ez magyarázhatja, hogy a vegán jelölteket miért gondolták kevésbé alkalmasnak a hagyományosan férfiasnak tartott állásokra.

Adamczyk és Maison tanulmányában azt is megjegyzi, hogy a vegán jelöltek negatív megítélése abból a meggyőződésből fakadhat, hogy

a veganizmus olyan személyes választás, amely a társadalmi normáknak való megfelelés hiányát tükrözi.

Ez a felfogás különösen erős lehet az olyan konzervatív társadalmakban, mint például a lengyel, amelyben a hagyományos nemi szerepek és a húsalapú táplálkozás mélyen gyökerezik.

Érdekes módon a tanulmány megállapította, hogy a veganizmus negatív hatása erősebb volt a férfi jelöltek esetében, mint a nőknél – így a veganizmus tekintetében kettős mérce érvényesül, hiszen a vegán nőket a hagyományos nemi szerepekhez igazodónak, míg a férfiakat azoktól eltérőknek tekintik.

Az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni a vizsgálat korlátait

Mindenekelőtt érdemes szem előtt tartanunk, hogy az eredmények nem biztos, hogy általánosíthatók más országokra vagy kultúrákra, ahol eltérő a hozzáállás ebben a kérdésben. Érdekes szempont az is, hogy a tanulmányban fiktív önéletrajzot használtak, nem pedig tényleges álláskeresőkét – ami, bár nagyobb kontrollt tett lehetővé a kísérleti feltételek felett, nem biztos, hogy pontosan tükrözi a veganizmus hatását a valós helyzetekben. 

Összességében a tanulmány értékes látleletet nyújt a vegán sztereotípiákról, az eredmények pedig azt sugallják, hogy a vegánság befolyásolhatja a potenciális munkaadók döntéseit, és korlátozhatja az alkalmazottak karrierlehetőségeit, különösen a hagyományosan férfiasnak tekintett munkakörökben.

Ezek fényében lehet, hogy kifizetődőbb a hobbinkra összpontosítani, amikor az önéletrajzírás személyes részéhez érünk.

Kiemelt képünk illusztráció - Forrás: Getty Images/ Westend61

Mózes Zsófi