Az irodalom szinte valamennyi műfajában alkotott. Már korai szentimentális regénye – Az ifjú Werther szenvedései – akkora hatással volt a kortársakra, hogy öngyilkossági hullámot indított el a boldogtalan szerelmesek körében Európa-szerte. Későbbi műveinek hatása is óriási a kultúrára, a gondolkodásra – valamint a jogra és a természettudományokra. Mert ha valaki, ő tényleg polihisztor volt.

Fő művén, a Fauston gyakorlatilag egész életén át dolgozott, csiszolta, tökéletesítette az emberiségkölteményt. Barátjával, Schillerrel színházat csinált, folyóiratot szerkesztett, és termékeny együttműködésüknek köszönhető a költészet egyik legfényesebb korszaka.

Művészember létére Goethének volt egy nagyon praktikus oldala is: a weimari herceg, Károly Ágost titkos tanácsosa – utóbb pedig minisztere volt, aki, bár eredetileg a jogi pályát csak édesapja kívánságának engedelmeskedve választotta, oly kitűnő vezető lett, hogy például az adóreformjait más államok is átvették.

Minden lehetséges területen igyekezett szüntelenül fejlődni. Természettudóssá képezte magát, érdekelte a régészet, a filozófia és a képzőművészet: könyveinek egy részét maga illusztrálta.

De beszéljen inkább ő hozzánk, íme: az ígért bölcsességek első darabja – majd sorban még kilenc szubjektív favorit. Talán lesz köztetek olyan, aki hozzám hasonlóan rácsodálkozik, hogy modern szerzők ide-oda nyomott, posztolt aforizmáiban mint köszönnek vissza e klasszikus bölcselő gondolatai.  

  

1. 

 

2.

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Kurucz Adrienn

 A montázsokhoz felhasznált fotók forrása: Unsplash.com