A nőügyi kérdések priorizálása különösen kritikus pont Magyarországon: tavaly a Világgazdasági Fórum által évente közzétett, a nemek közötti egyenlőség állapotát mérő listán a 146 ország közül mindössze a 99. helyen álltunk. Ezért szükségesek azok a nők által vezetett kezdeményezések és közösségek, amelyek segítik a nőket és hozzájárulnak a sokszínű női csoportok helyzetének javulásához. Ezek a nőjogi szervezetek beemelik a közbeszédbe és hatékonyan képviselik az olyan „női” témákat, amelyek alulreprezentáltak, noha kimagaslóan sok nő érdekeit testesítik meg az országban. 

Sokkoló adat, hogy 2022-ig a világon a nemek egyenlőségére összpontosító támogatásoknak csupán egy százaléka jutott el a nőjogi kezdeményezésekhez.

Ezért a világszerte a feminista mozgalmakból kinőtt női alapok különösen fontos közvetítő szerepet töltenek be a női jogok hatékony finanszírozásában.

Még kis pénzből is nagy változást tudnak elérni a nőjogi szervezetek, feminista aktivisták és nőjogi szakértők

A 2023 végén indult Magyar Női Alap Alapítvány egy feminista aktivisták és nőjogi szakértők által működtetett civil szervezet, amely szándéka szerint, hasonlóan a világ körülbelül 140 női alapjához, adományokat gyűjt és oszt tovább a nemek közötti egyenlőtlenségek társadalmi tudatosítására, az egyenlőség előmozdítására. A befolyt pénzzel a nők és lányok mentális, érzelmi, fizikai és anyagi biztonságának megteremtése terén pótolhatatlan munkát végző, feminista kezdeményezéseket támogatják. Ezek pedig úgy tudnak az egyenlőség felé haladni, hogy 

felismerik és bátran képviselik a nők mindennapi valóságát, ezzel hiánypótló ügynökeivé válnak a társadalmi változásnak.

Bár elképesztően alulfinanszírozottak, még így is fontos társadalmi diskurzusokat és változásokat indítanak el helyi, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Nők a nőkért és a nőügyekért

A Magyar Női Alap Alapítványt három feminista nő hozta létre: Tóth Herta, Süvecz Emese és Keveházi Kata, akik mindhárman más oldalról, de nagyon régóta kapcsolódnak a magyar nőszervezetek munkájához. Az Alap már decemberben megkezdte működését, és március végén lépett a szélesebb nyilvánosság elé. Az elmúlt időszakban a Facebook-oldalukon bemutatták a kuratóriumot és a tanácsadói testületet, amelynek tagjaival egy újfajta támogatási rendszeren dolgoznak. Ennek célja, hogy a kevésbé ismert és támogatáshoz alig vagy egyáltalán nem jutó csoportokat is el tudják érni szerte az országban, sőt be tudják vonni őket a döntéshozatalba, a közös munkába, ezáltal segítve a magyar nőjogi civil tér fejlődését. A módszer neve: résztvevők bevonásával történő támogatásosztás, amelyet Magyarországon úttörő módon a Magyar Női Alap igyekszik elsőként bevezetni.

feminista női jogok női alap
Forrás: Magyar Női Alap

Az egyik alapítót, Keveházi Katát kérdeztük

Mikor és miért merült fel először a Magyar Női Alap Alapítvány létrehozásának a gondolata? 2016 körül körvonalazódott, hogy női csoportok, nőszervezetek köréből hiányzik egy stratégiai fontosságú szereplő: egy olyan olyan intézmény, amelyet a nőmozgalom képviselői működtetnek, és kis összegű pénzügyi támogatásokat oszt nők által létrehozott civil csoportoknak az országban. Az elmúlt sok évben tartós és mély alulfinanszírozottsággal, kiégéssel, szűkülő civil térrel, szűkülő, majd ellehetetlenülő kormányzati párbeszéddel, volt donoraik miatti média- és adminisztratív zaklatással kellett szembenézniük a nőjogi szervezeteknek. Az, hogy létezik még magyar feminista mozgalom, hogy még léteznek aktivisták, nőszervezetek, akik és amelyek kiálltak és kiállnak a magyar nők jogaiért és a nemi egyenlőségért, a csodával határos.

Az ötlet 2016 óta többször is felmerült, forráshiány és kiégés hátráltatta a gyors megalakulást. Sokéves előkészítő munka és egyeztetés előzte meg az Alap létrejöttét, amelynek megalakulása egy széles körű nőjogi civil összefogás eredménye. Először a Patent Egyesület adományszervezéssel foglalkozó munkatársa, majd a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkatársai, illetve a Jól-Lét Alapítvány vezetőjeként én is csatlakoztam az ügyhöz. Ezt követően kialakult egy elkötelezett szervezői mag, a későbbi alapítók, akik 2022-ben egy igényfelmérő interjúkutatás keretében mérték fel a nőjogi színtér szereplőinek tapasztalatait és szükségleteit. Az alap létrejötte alulról építkező folyamat eredménye, alapelveit, stratégiáját a nőmozgalmi szereplők igényeire, eddig meg nem valósulható célkitűzéseire szabták.

Ti hárman, alapítók, hogyan kapcsolódtok egymáshoz?

Az egyetlen összekötő kapocs közöttünk az, hogy mindannyian a nőszervezetek világából jöttünk. Ezért jó esély van arra, hogy az alap olyan módon épüljön fel, hogy képes legyen a támogatásokat oda irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Mi az elsődleges célkitűzésetek a 2024-es évre?

2024 nyarán tervezzük meghirdetni az első kísérleti pályázati kiírásunkat, amelyet szeretnénk olyan női közösségekhez is eljuttatni az országban, amelyek eddig alig vagy soha nem részesültek anyagi támogatásban. Ennek érdekében beszélgetéseket, workshopokat kezdeményezünk nem csupán a nőmozgalom aktív, ismert tagjaival, de a kevésbé ismert, vagy éppen most formálódó feminista csoportokkal is, hogy jobban megismerjük őket, és támogatási tevékenységünket a szükségleteikhez igazíthassuk. A honlapunk májusra lesz kész, a Facebook oldalunkon lehet követni az Alapról és az idei kisérleti pályázati ciklusunkról szóló friss híreket.

feminista női jogok női alap
Keveházi Kata – Forrás: Magyar Női Alap

Kiemelt képünk illusztráció – Forrás: Getty Images / Moor Studio

Tóth Flóra