-

Munka vs. magánélet

Anélkül hogy nagyon keserű vagy szexista akarnék lenni, azért sajnos annyit be kell látnunk, hogy a családbarát munkahely elsősorban anyabarát. A környezetemben legalábbis – magamat is beleértve –  a nők feladatköre a gyerekek ellátása és a családi élet megszervezése a munka mellett. Ha megbetegszik a csemete (vagy épp nevelés nélküli munkanapot tartanak az iskolában), első körben az anyukák reszortja a helyzet megoldása, akárcsak az iskolába, óvodába vagy a szülői értekezletre való időben való beérkezés. (Nyilván mély tisztelet a kivételnek.)

Éppen ezért nagyon is megbecsülöm azokat a munkahelyeket, ahol nem állítanak feltétlenül lehetetlen választás elé: otthon hagyom-e a lázas gyereket egyedül... vagy elveszítem az állásomat, előmeneteli lehetőségemet.

Nagyon szerencsésnek tartom magam, hiszen a korábbi nyelvtanári munkámnál, illetve a jelenlegi WMN-es melónál sem jelentett soha gondot, ha lemondtam egy-egy órát, esetleg otthonról dolgoztam, mert közbejött valami. A rugalmas háttér magyarázatául szolgálhat talán, hogy a főnökeim eddig kivétel nélkül maguk is családanyák voltak, ezért tökéletesen megértették szorult helyzetemet.

De nem csupán a rugalmas időbeosztással válhat egy munkahely családbaráttá, az is rengeteget jelent, ha a munkaadók olyan juttatásokat, szolgáltatásokat és szabadságolást ajánlanak, amelyek segíthetik a munka és a magánélet összehangolását.

Például bölcsődei utalvánnyal, gyerekfelügyelettel, nyári táborokkal, kismamaklubokkal (amelyek a céggel való kapcsolat megőrzését szolgálják a távollét alatt, illetve később a visszailleszkedést) és pótszabadságokkal.

Magyarországon még bőven van hová fejlődnie a legtöbb cégnek ezen a területen, állítja Keveházi Kata, a JÓL-LÉT Alapítvány vezetője. „Nagyon nem mindegy, mi a közbeszéd, milyen példát mutat, mit kommunikál az állam a nők szerepéről, miként viselkedik, mint munkáltató, illetve mennyire esik egybe a sokszínűséget, családbarátságot zászlójukra tűző vállalatok kommunikációja a tényleges gyakorlattal" – mondta Kata a WMN kérdésére. „A hazai szervezetek többsége diszkriminatív gyakorlatokat folytat, nem biztosítja a visszatérést, az előmenetelt, és a munkahelyi szexizmus is általánosnak mondható.”

Ezért aztán fontos motiválni a vállalatokat. Az üzleti és az állami szférában egyaránt évről évre átadják a „családbarát munkahely díjat”, de 2013 óta a JÓL-LÉT Alapítvány maga is kiír egy „visszafogadó munkahely díj" - pályázatot amelyre maguk a kisgyermekes munkavállalók jelölik munkaadójukat, ezzel is hitelesítve az adott szervezet munkáját.

Saját házunk tája

A WMN-nek nem erőssége a pályázatfigyelés (pedig szerintem érdemes lenne... khm, khm), így aztán kénytelenek vagytok megbízni az én szavaimban, amikor azt mondom: nemcsak a nagy- és közepes vállalkozások, hanem a kisebbek esetében is lehetséges megteremteni a magánélet és a munka oly sokszor emlegetett, áhított egyensúlyát.

 „Nekem a kezdetektől fontos volt, hogy a magazin munkatársai a szerkesztőségen kívüli életüket is képesek legyenek megőrizni és élvezni" – mondta D. Tóth Kriszta, a WMN magazin alapító főszerkesztője.  „Egyszerűen mindenkinek jobb, ha a munkahelyünkre nem agyonstresszelve érkeznek a kollégák. Hatékonyabb, inspirálóbb így dolgozni. És én ezt a kérdést nem is feltétlenül »családbarátként« kezelem, hiszen annak is van magánélete, annak is föl kell töltődnie, akinek nincs gyereke vagy klasszikus értelemben vett családja."

És egy másik (sokkal nagyobb) példa

A nagy cégek közül az egyik jellemzően családbarát vagy, hogy DTK szavaival éljek, emberbarát  vállalat az IKEA. Az ott dolgozó Varga-Nagy Eszternek egy gyereke és egy sor pozitív tapasztalata van:

„Nekem nagyon sokat jelent, hogy nem kell úgy tennem, mintha nem változott volna meg az életem a gyerekszülés után. Az IKEA-nál mindenkinek vannak hosszabb-rövidebb időszakai, amikor az életkörülményei miatt hatórás, négyórás, vagy épp túlórás időszakokat vállal, ebben pedig igyekszik rugalmas partner lenni a személyzeti osztály" meséli. Ezen kívül vannak olyan könnyítő apróságok is, mint például egy asztal színes ceruzákkal, játékokkal a gyerekeknek. Vagy a kantinunk", ahol mindenki együtt eszik. Nyáron, amikor bezár az iskola és az óvoda, akkor alkalomszerűen meg lehet oldani, hogy bejöjjön veled enni a gyerek is. Ezzel együtt persze azért van még hová fejlődni, jó lenne saját IKEA-óvoda, napközi. És nagyon szeretnénk, ha a lehetőségeinkhez mérten még ennél is családbarátabb volna a cég."

Keveházi Kata szerint a családbarátság nem kellene, hogy automatikusan anyabarátságot is jelentsen. Magában kellene foglalnia a szülői szerepek egyenrangúságának biztosítását, és más otthoni feladatok, például a beteg vagy idős hozzátartozóról való gondoskodás figyelembevételét is. A családbarátság korszerű értelemben tekintettel van a különböző élethelyzetben lévő nők és férfiak magánéletére, a családbarát szervezet tehát valójában munkavállaló-barát. És ebben mindenki benne van.

Fiala Borcsa

-

Köszönöm  Keveházi Katának, a JÓL-LÉT Alapítvány vezetőjének a cikkhez nyújtott segítségét!

Kiemelt képünk forrása: Big Bang Media