1. Olyan iskolát akarunk, amely képes alkalmazkodni a való élet kihívásaihoz

Ami az éltre neveli, és gondolkodni tanítja a gyerekeinket. Ilyen iskolában a gyerekeknek nem az a feladatuk, hogy poros könyvekből elavult tudást magoljanak be a tanár örömére, hanem az, hogy jobban megismerjék magukat, az őket körülvevő világot, és tudják, hol a helyük abban.

2. Olyan iskolát akarunk, ami felkelti a gyerekek tudásvágyát

Ahol a diákok nem azért tanulnak, mert kell, hanem azért, mert akarnak. A jó iskola motiválja a gyerekeket, megtanítja őket arra, hogyan tudják egymást segíteni és támogatni a tanulásban, és azon kívül is. Olyan iskolát akarunk, ami a gyerekek pozitívumait keresi, és nem azt érzi fő feladatának, hogy megtorolja a hibákat, kihangsúlyozza a gyengeségeket.

3. Olyan iskolát akarunk, ahol a tanárok elfogadják és tisztelik a gyerekek sokszínűségét

Vannak eszközeik arra, hogyan képesek a tudásukat úgy átadni, hogy az minden gyerekhez eljusson. Olyan iskolát akarunk, ami nemcsak a gyerek tudásával foglalkozik, hanem a testével-lelkével is, és ahol nincsenek „lemaradók”. A jó iskolában nem bélyegzik meg azokat a gyerekeket, akik az átlagostól eltérő módon és ütemben tudnak tanulni, viszont minden lehetséges támogatást megadnak nekik.

4. Olyan iskolát akarunk, ahol van elég tanár, és a tanárok minden segítséget megkapnak a munkájukhoz

A jó iskolában a tanár nem a túlélésért küzd, hanem megkap minden támogatást ahhoz, hogy fejlődjön, ő maga is új dolgokat tanulhasson, és nem utolsó sorban, hogy pihenhessen.

Olyan iskolát akarunk, ami nem a hatalomról szól.

A jó iskola tiszteli a tanárait, és az iskolában dolgozó más felnőtteket is.

5. Olyan iskolát akarunk, ami odafigyel a közösségére, annak minden egyes tagjára

Az ilyen iskolában partnernek tekintik a szülőt, a gyerekek közötti kortárs erőszak minimális, a tanárok segítik és támogatják egymást, és a portástól a menzán dolgozókon át a takarítókig mindenkit egyenrangú emberként, tisztelettel kezelnek.

6. Olyan iskolát akarunk, ahol senki nem fél

Ahol mindenki biztonságban érzi magát, mert odafigyelnek rá, mert szabadon elmondhatja, ha valami gondja van. A jó iskolában sem lehet mindig minden problémát megoldani, de mindig tesznek azért, hogy a problémát megoldják. Senki nem fordítja félre a fejét, és senki nem mondja a másiknak: „a te bajod nem komoly”.

7. Olyan iskolát akarunk, ami pozitívan hat a diákokra

A diákok pedig pozitívan hatnak az iskolára. Olyan iskolát akarunk, ahol minden gyerek és család azt érzi, hogy szívesen látják és elfogadják.

A jó iskola nem felerősíti a társadalmi egyenlőtlenségeket, hanem tesz azért, hogy elsimítsa azokat.

8. Olyan iskolát akarunk, ami aktuális, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó világ kihívásaihoz

És ezzel példát mutat a diákjainak. Olyan iskolát, ami aktívan tesz a környezetvédelemért, ahol mindenki egyenlő, tekintet nélkül arra, hogy gazdag vagy szegény családba született-e, milyen a vallása, a nemzetisége vagy a szexuális orientációja. A jó iskolában a diákok megértik, hogy nem az egyformaság teszi az embereket egyenlővé, és hogy nem ellenség az, aki másként gondolkodik, illetve eltérő módon él.

9. Olyan iskolát akarunk, ami segíti a gyerekeket abban, hogy értsék a körülöttük zajló folyamatokat

De közben távol tartja magát és a diákjait a napi politikától. A jó iskola nem a pillanatnyi hatalmi elvárásoknak akar megfelelni, és minden körülmények között a diákjai érdekeit tartja a legfontosabbnak. 

10. Olyan iskolát akarunk, ahonnan a diákok úgy kerülnek ki, hogy bíznak magukban

Ismerik a saját erősségeiket és gyengeségeiket, és elfogadják azokat; meg tudják fogalmazni a gondolataikat és érzéseiket, képesek meghallgatni mások gondolatait, elfogadni a mások érzéseit.

Ahonnan olyan gyerekek ballagnak el, akik tudják, hogy felelősek önmagukért, a közösségükért és a környezetükért.

11. Olyan iskolát akarunk, ami gazdaságosan működik, és ahol mindenki tiszteli a másik idejét, pénzét, lehetőségeit és erőforrásait

A jó iskolában nincsenek felesleges értekezletek, a találkozókat időben befejezik. Olyan iskolát akarunk, ahol nem pazarolnak semmit (sem pénzt, sem más erőforrást), és ahol az iskola pénzügyei transzparensek.

Ez még csak a kezdet. Nagyon hosszan lehetne még sorolni, hogy milyen iskolát akarunk. Már önmagában a gondolat is felszabadító, mennyi lehetőségünk van arra, hogy egy iskolát jobb hellyé tegyük.

Ha nem is lehet mindent megvalósítani, de el lehet indulni egy közös úton, együtt tenni azért, hogy az iskolában mindenki jobban érezze magát. Ez rajtunk, szülőkön is múlik. Nem kell oktatási reformra várni ahhoz, hogy apró lépésekkel változásokat érjünk el abban a közösségben, amelyben élünk.

Dr. Gyurkó Szilvia