Susan Sontag úgy tartotta, „a betegség nem metafora, és a betegséghez való emberi viszony legigazabb változata – egyben a betegség elviselésének legegészségesebb módja is – az, amely a leginkább meg van tisztítva a metaforikus gondolkodás elemeitől”. De amint valaki átlép „az élet sötét”, „kínosabbik” oldalára, a betegségek birodalmába, „a tájat baljós metaforák népesítik be”, és könnyen „régi vágású”, zsigeri félelmek áraszthatják el a lelket.

A helyzetet tovább súlyosbítja az is, ahogyan napjainkban a halálhoz viszonyulunk, vagy pontosabban, ahogyan képtelenek vagyunk viszonyulni hozzá: eltartjuk magunktól, mint „bántóan értelmetlen eseményt”. 

Ebben az érzelmi-gondolati térben viszont nagyon nehéz a betegséggel kapcsolatos tényszerű információkat átadni és befogadni, másrészt megőrizni a cselekvőképességünket, rendszeresen szűrővizsgálatokra járni, illetve a betegséggel küzdő szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket támogatni, egyáltalán tudni túlzott óvatoskodás, illetve szégyen nélkül beszélni a témáról, és megtalálni azt a nyelvet, amelyen keresztül lehetséges a kommunikáció. Néha már önmagában az ijesztő, ha kimondjuk a „rák”, „rákos” szavakat, mintha megbántanánk ezzel valakit, legalábbis körbelengi a kifejezést egy negatív energia vagy tabu. 

A rák félig-meddig rejtett világa

Ahogyan a rák is „a rejtett növekedés betegsége”, és „átlátszatlan testünket szakorvoshoz kell vinnünk”, hogy megvizsgálja, nincs-e bennünk daganat, amelyet egyéb jelekből sokáig nem észlelhetünk, úgy a rák diagnosztizálásával foglalkozó szakma, a patológia, és annak fizikai tere, tárgyi környezete is bizonyos értelemben rejtve marad a hétköznapi ember számára. Ezért is izgalmas, hogy A rák esztétikája? című kiállítás helyszíne a Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének aulája, amely ezáltal jobban megnyitja kapuit a nagyközönség előtt is. 

A C80 nevű projekt keretében – a C80 a lokalizáció meghatározása nélküli rosszindulatú daganat kódja a Betegségek Nemzetközi Osztályozásában – hat kortárs művész vett részt fél éven át különféle workshopokon, amelyek során ráktúlélőkkel, onkológusokkal, patológusokkal, orvostanhallgatókkal és pszichológusokkal találkoztak, hogy jobban megismerjék a daganatos megbetegedések típusait, kezelési módjait, pszichés velejáróit, és inspirációt merítsenek a kiállítás anyagául szolgáló művekhez.

A megnyitó alkalmából tartott sajtóbejáráson minket is körbekalauzolt a Rákkutató Intézet biopsziás laborjában a C80 projekt vezetője, dr. Kiss Richárd patológus, akitől megtudtam, hogy

bár a patológusokat a filmekben különc, maguknak való, sötét alagsori helyiségekben dolgozó alakoknak szokták ábrázolni, valójában a patológia az orvoslás egyik legkonzultatívabb területe: egy-egy diagnózis megalkotásához 10-12 ember munkájára van szükség, évente pedig mintegy 60 ezer betegtől kapnak mintát. 

képzőművészet rák kiállítás daganatos betegség Susan Sontag patológia
Fotó: Kristóf Balázs / C80

Kiss Richárd megmutatta nekünk a gépeket, végigvettük a szövetminták elkészítésének, tárolásának, vizsgálatának lépéseit, és azt is elmondta, hogy egy metszet annyira vékony, hogy nagyjából az emberi hajszál huszadának feleltethető meg! A Rákkutató Intézet – amely a belvárosban található, mégis az SE épületkomplexumának udvarából közelíthető meg, némileg elzárt hely – e termeinek gépiesített környezete hűvös objektivitást sugároz. Kiss Richárd szerint is sok tekintetben úgy működnek, mint egy gyár, hiszen a minták feldolgozását munkaállomásonként látják el. A végső diagnózist legalább két orvos mondja ki. 

Jellegzetes tárgyak 

A biopsziás labor karakterisztikus tárgyai a vonalkóddal ellátott színes szövettani kazetták. Ezekből indult ki az egyik kiállító művész, Benczúr Emese is, aki elmondása szerint eléggé félt a laborbejárástól, és egy ilyen kis tárolóba kapaszkodott, azzal bíbelődött, hogy ne legyen rosszul. Innen jött az ötlet, hogy a kiállításra ezekből a kazettákból készítsen egy világító asztalt, amelyen a transparency feliratot vagy szlogent épp a tárolók kitakarásával kapjuk meg (a többi rész világít). Mi történik valójában az emberi testben, a diagnózisalkotás során vagy a kórházakban? Az átláthatóság iránti igény rengeteg mindenre utalhat a téma kontextusában a több tudás megszerzésétől kezdve a partneribb orvos-beteg kommunikáción át az egészségügy, illetve a politika transzparensebbé tételéig.

képzőművészet rák kiállítás daganatos betegség Susan Sontag patológia
Fotó: Kristóf Balázs / C80

Máté Dániel fotóin szintén a laboratórium mögöttes anyagi világára, infrastruktúrájára, illetve a benne dolgozókra reflektál. A művekben láthatjuk a diagnózisalkotás eszközeiként a gumikesztyűt, a digitális mikroszkópot, illetve az archivált szövetminták sokaságát, amelyeket 30 évig kell megőrizni. A két installáció tartószerkezetként öleli át a Rákkutató Intézet aulájának oszlopait, jelezve talán azt, hogy az egészségügy megtart minket, de maga is támogatásra szorul. 

képzőművészet rák kiállítás daganatos betegség Susan Sontag patológia
Fotó: Kristóf Balázs / C80

Újrafeldolgozási folyamatok

A C80 projekt előkészítési fázisa, a betegség körüli párbeszéd segített Neogrády-Kiss Barnabásnak, hogy elmondása szerint ne csak szubjektíven, hanem objektíven is tudjon viszonyulni a rákhoz. Neogrády-Kiss maga is ráktúlélő, fiatal korában agydaganatot találtak nála, kétszer is műtötték, a beavatkozások után mindent újra kellett tanulnia, a látása tartósan sérült, az életében pedig ott volt a betegség kiújulásától való rettegés.

Műegyüttesében egyszerre foglalkozik az érzékelés kérdésével, másrészt azzal a dilemmával, hogy az énünk teljes mértékben képes-e megfigyelni önmagát, vagy, mivel ő a megfigyelő is egyben, óhatatlanul maradnak előtte rejtett részek.

Másrészt szembeállítja egymással a daganatokhoz való tudományosabb, illetve metaforikusabb viszonyt – utóbbit egy könyv címlapján található rák (állat) képe jelöli. Az elnevezés egyébként onnan származik, hogy Galénoszt a tumor külső, duzzadt vénái a rák lábaira emlékeztették. 

képzőművészet rák kiállítás daganatos betegség Susan Sontag patológia
Fotó: Kristóf Balázs / C80

A betegség kultúrtörténeti aspektusai Poór Dorottyát is foglalkoztatták, aki egyrészt a különböző olvasmányélményeiből kölcsönzött idézeteket, másrészt az anyjával folytatott beszélgetésekből emelt át részleteket a textilműveihez. A művész édesanyja mellráktúlélő, kicsit több mint tíz éve esett át a betegségen, amikor Poór Dorottya még kamasz volt, így most lehetőség nyílt arra, hogy együtt elevenítsék fel és dolgozzák meg az akkor zajló eseményeket. A képregényszerű festmények érdekessége, hogy bár nem állnak össze lineáris narratívába, a fragmentumok egymás utáni olvasása mégis lehetővé tesz egyfajta értelmezést, amelyre az időbeli ugrások és az elbeszélő személyében való váltogatások sok lehetőséget hagynak. 

képzőművészet rák kiállítás daganatos betegség Susan Sontag patológia
Fotó: Kristóf Balázs / C80

A rák a tér betegsége 

„A rák képletesen nem annyira az idő, mint inkább a tér betegsége, kórja. Legjellemzőbb metaforái mindig helyre utalnak […], és a halál mellett a betegség legfélelmetesebb következménye valamely testrész megcsonkítása vagy teljes amputálása” – mutatott rá Susan Sontag. A rák tériségéhez kapcsolódik Albert Ádám Alakváltó entitás című műve, amelynek 3D animációja a hibás sejtműködést, a felgyorsult szaporodást modellezi. Közben kórházi jelenetekből, illetve a rákról mint társadalmi jelenségről való elmélkedésekből lehet részleteket hallgatni, ezeket gépies hangon és hanghordozással olvassa fel egy nő, vagy egy mesterséges intelligencia, a sci-fikre emlékeztető módon.

A tablet egy fémből és kőből készített, bordakosárszerű szerkezetbe van behelyezve, a kőről eszünkbe juthatnak akár a test megkeményedett szövetei, a daganatok is, vagy a márvány, amelynek szépségét pont a szennyeződések adják. 

A test, a testkép változásai Simon Zsuzsi Öngyógyító folyamatok című videóinstallációjának is egyik központi témáját adják. Simon ráktúlélő nőkkel készített mélyinterjúkat többek között a Mályvavirág Alapítvány segítségével azokról a hétköznapi, többnyire a privát szférában zajló, rítussá emelt cselekedetekről, amelyek segítenek a betegséggel küzdőknek átlendülni a nehéz pillanatokon. Ezeket a tevékenységeket aztán az alkotó és az interjúalany közösen is elvégezte, amit videón dokumentáltak. Részben ezeket a felvételeket lehet megnézni a női szerveket idéző emelvényeken, azok hátulján pedig az interjúkból vett idézetek kézzel írott változatai találhatók, amelyeket rövid, általánosabb szövegek helyeznek kontextusba.

A feminista transzparensekre hasonlító szerkezetek a társadalmi felelősségünkre is felhívják a figyelmet, az érintett nők mindennapi valóságában való részvétel, a tőlük való tanulás pedig tiszteletadás a bennük rejlő erő és gyógyulási potenciál előtt. 

képzőművészet rák kiállítás daganatos betegség Susan Sontag patológia
Fotó: Kristóf Balázs / C80

Túlpszichologizálás helyett párbeszédet

„A rák nem mond semmit a lélekről, csak azt tárja fel, hogy testünk, bármily sajnálatos is ez, csak test és semmi egyéb” – vélte Susan Sontag (érdemes elolvasni Filákovity Radojka kollégám róla írt portréját), aki 2004-es halála miatt kevésbé lehetett szemtanúja a pszichológia mint magyarázati keret elterjedésének. Mára viszont a pszichológia lett az a terület, amelynek ismeretanyagán keresztül önmagunk és a társaink viselkedését, valamint az életünk egyes eseményeit értelmezzünk, és bár a test–lélek descartes-i felosztása valójában idejétmúlt nézet,

a túlpszichologizálás egyik mellékterméke lehet, amikor a rákdiagnózist rögtön egyfajta életmódbeli hibának fogjuk fel, az öngondoskodás elégtelenségének, vagy a pszichés feszültségek kezelésében bekövetkezett kudarcnak.

Az áldozathibáztatás, bár segítheti az igazságos világba vetett hitünk fenntartását, ezt sajnálatos módon mások kárára teszi, hiszen fokozhatja a betegséggel küzdők szégyenét, elszigeteltségét. Lényeges ezzel szemben, hogy a testi betegségek kapcsán egyszerre ismerjünk el a kontrollálhatatlanságot és a kontrollt – utóbbit a gyógyulási kapacitás mozgósításán keresztül, emberi kapcsolódások révén támogassuk. 

képzőművészet rák kiállítás daganatos betegség Susan Sontag patológia
Fotó: Kristóf Balázs / C80

A rák esztétikája? című kiállítás kurátorai, Kollár Dalma Eszter és Kovács Kristóf (Sajnos Gergely) arra törekedtek, hogy a kortárs képzőművészek által megteremtett változatos nyelveken, az érintettek, a tudósok és a leendő orvosok részvételével, minél többféle ember tudjon beszélgetni a daganatos betegségekről. Érdemes ellátogatni a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe, és csatlakozni ehhez a párbeszédhez. 

A kiállítás május 31-ig látogatható, az aktuális nyitvatartásról a C80 projekt honlapján tájékozódhatsz.

Fotók: Kristóf Balázs / C80

Milanovich Domi