Amikor egy barátnőmnek először meséltem arról, hogy az alapítványom szakmai csapatának egyik tagja a menstruációval is foglalkozik, és segít a nőknek, hogy „jól tudjanak menstruálni...” elfelhősödött a tekintete, és úgy sziszegte: na, persze, majd erről is kiderül, hogy eddig rosszul csináltam...

Ha meghalljuk azt, hogy „szexuális jogok”, szintén átfuthat rajtunk a gondolat: erre vajon mi szükség van, meg egyébként is, megette a fene az egészet, ha már a szexualitást is a jog szabályozza.

Pedig a szexuális jogok gyűjtőfogalma igazából egy zseniális dolog, ami semmi újat nem tartalmaz, csak rendszerbe foglalja, hogy a szexualitáshoz kapcsolódóan  ami az emberi élet egyik központi tényezője – milyen jogaink vannak, azaz mit áll szabadságunkban megtenni.

Ha a szexualitás és a szex közé egyenlőségjelet teszünk, akkor ezek a jogok fogalmazódhatnak meg:

 Jogom van arra, hogy eldöntsem, akarok-e szexelni, és ha igen, kivel és hogyan.

 Jogom van, hogy én határozzam meg, mit akarok kipróbálni a szexben, és jogom van arra, hogy megtapasztaljam, hol vannak a határaim.

 Jogom van igent vagy nemet mondani.

 Jogom van, hogy meghallgassanak, ha a szexszel kapcsolatban el akarok mondani valamit, és kötelezettségem, hogy meghallgassam a partneremet.

 Jogom van arra, hogy bármikor kiszálljak.

 A szexuális jogok magukba foglalják annak elfogadását, hogy a szexualitás a választás szabadságáról szól, és nem a hatalomról.

 Jogom van a saját testemmel, a magánéletemmel és a határaimmal kapcsolatos döntéseimet magamnak meghozni.

Ezek nagyon fontos szabadságjogok, amelyek nélkül felmerülhet bennünk, hogy az a kapcsolat, amiben élünk (és szexelünk) vajon teljesen rendben van-e.

A szexualitás azonban nem csak szexet jelent...

...tehát a szexuális jogok* a fentieknél tartalmasabb listában foglalhatók csak össze. Ide tartozik a nemi identitás és a nemi szerepek, a szexuális orientáció, az erotika, az intimitás, és nem utolsó sorban a humán reprodukció (utódnemzés) is.

A szexuális jogok abból indulnak ki, hogy a szexualitás harmonikus megélése az öröm és a jóllét forrása, és ezért hozzájárul az ember általános jó teljesítményéhez és elégedettségéhez.

A szexuális egészség megköveteli a pozitív és tiszteletteljes közeledést a szexualitáshoz és a szexuális kapcsolatokhoz, valamint az örömteli és biztonságos szexuális élmények lehetőségét, kényszertől, diszkriminációtól és erőszaktól mentesen. A szexuális egészség eléréséhez és megtartásához minden ember szexuális jogait tisztelni, védeni és biztosítani kell.

A legfontosabb szexuális jogok:

A szexuális önrendelkezés és testi integritás joga

Mindenkinek joga van szabadon rendelkezni és dönteni a szexualitásával és testével kapcsolatos dolgokról. Így tágabb értelemben bármely szexualitással kapcsolatos vizsgálatot, beavatkozást, terápiát, műtétet vagy kutatást megelőzően megfelelő információkat és tájékoztatást kell mindenkinek kapnia, ami alapján szabadon hozhatja meg a döntését.

Magánélethez való jog

Mindenkinek joga van a szexuális magánélethez, szexuális élethez, és a saját testükre, a beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatokra és szokásokra vonatkozó döntésekhez, méghozzá önkényes beavatkozástól mentesen.

A kegyetlen, embertelen, megalázó és kínzó bánásmód vagy büntetés tilalma

Senkit sem lehet a szexualitással kapcsolatos kínzásnak és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek kitenni, nevezetesen ártalmas hagyományoknak (mint például a csiklóeltávolítás), kényszersterilizációnak, kényszer-fogamzásgátlásnak, kényszerabortusznak.

Az erőszak és kényszerítés minden formájának tilalma

Senkivel szemben nem lehet szexualitással kapcsolatos erőszakot és kényszerítést alkalmazni, így például: nemi erőszak, szexuális erőszak, szexuális zaklatás, zaklatás, szexuális zaklatás és rabszolgaság, szexuális kizsákmányolás céljával folytatott emberkereskedelem.

Az oktatáshoz való jog és az átfogó szexedukációhoz való jog

Mindenkinek joga van az oktatáshoz és az átfogó szexedukációhoz. Az átfogó szexedukációnak életkorilag megfelelőnek, tudományos szempontból pontosnak, kulturális szempontból is alkalmasnak kell lennie, és az emberi jogokon, nemi egyenlőségen és a szexualitáshoz és örömszerzéshez való pozitív közeledésen kell alapulnia.

A gyermekvállalás, a gyermekek száma, a szülés időpontjának megválasztása, és az ezekről való információhoz fűződő jog

Mindenkinek joga van a gyermekvállaláshoz, a gyermekek számának és a szülés időpontjának megválasztásához. Ennek érdekében, mindenkit megfelelő információval kell ellátni többek között a terhességgel, fogamzásgátlással, termékenységgel, terhességmegszakítással és örökbefogadással kapcsolatos szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokról.

A szexuális jogok az egyetemes emberi jogokon alapulnak, és érvényesülésük a szexuális egészséget (és nem utolsó sorban az emberi jóllétet) szolgálja. Természetesen ezek a jogok nem függetlenek attól a társadalomtól, kultúrától, vallási és jogi környezettől, amiben élünk – viszont egy olyan jogterületet jelentenek, ahol az önkéntes jogkövető magatartás nagyon komolyan hozzájárulhat egy egész közösség jóllétéhez.

Dr. Gyurkó Szilvia
a Hintalovon alapítvány alapító-vezetője


*World Association for Sexual Health (2014) Declaration of Sexual Rights

Kiemelt képünk illusztráció - Forrás: Shutterstock/Kaspars Grinvalds