Robbanásszerű népességnövekedés

A tizenegyedik századtól kezdve a középkori Európa népessége robbanásszerűen növekedett, hála az új mezőgazdasági technikáknak és a kedvező feltételeknek. A termésterületek és a termésátlagok azonban csak bizonyos mértékben voltak növelhetők, további erdőket és legelőket már nem lehetett beszántani, ráadásul a talaj kimerülése is súlyos problémákat okozott, amelyeket az ugarolás módszerével már nem lehetett megoldani. A tizennegyedik században általános lehűlés vette kezdetét, amely tovább rontotta a kontinens mezőgazdaságának lehetőségeit. A demográfiai folyamatok továbbra is fennmaradtak, és az így létrejött túlnépesedés következménye ellátási gondokat, helyenként éhínségeket okozott.

A fekete halál megjelenése és elterjedése

A korai középkorban, a hatodik–nyolcadik században is pusztított már pestisjárvány a Földközi-tenger medencéjében, de az után hosszú ideig nem adtak hírt hasonlóról. Annál dühöngőbb módon ütötte fel ismét a fejét a pusztító ragály a tizennegyedik századi Európában. 

Hozzá kell tennünk gyorsan, hogy kétféle pestis létezett: az egyik a bubópestis, a másik a tüdőpestis. Az előbbi vált igazán közismertté, hiszen nagyon látványos lefolyású megbetegedésről volt szó: a nyirokmirigy-duzzanatok fekete kelésekként („bubókként”) jelentek meg. 

„A lágyékukon vagy a hónuk alatt bizonyos daganatok támadtak, amelyek néha akkorára nőttek, mint egy rendes alma, néha akkorára, mint egy tojás […] és ennek utána kezdett a mondott betegségnek minéműsége fekete vagy kékesfekete foltokra változni” – olvasható Boccaccio Dekameronjában. A tüdőpestis esetén a betegek akár már egy fél nap elmúltával minden látható előzmény nélkül távoztak az élők sorából.

A fekete halálnak is nevezett pestis a források alapján 1347-ben kezdett pusztítani Európában. A betegség kialakulása meglehetősen bizarr és érdekes, hiszen a történelem egyik első tudatosan alkalmazott „biológiai fegyveréről” van szó. Történt ugyanis, hogy 1345-ben a krími tatárok fosztogatni kezdték a félsziget déli részén elhelyezkedő genovai kereskedőkolóniákat. Kaffa (a mai Feodoszija) városát körülzárták, ám mielőtt még a város megadta volna magát, a tatár seregben váratlanul járvány ütötte fel a fejét.

Az ostrom gyorsan véget ért, ám még a sereg távozása előtt a támadók a halottakat katapulttal belőtték a védők falai mögé. A következmény nem sokáig váratott magára: egyik napról a másikra halottak százai hevertek szerteszét kelésekkel a testükön, sötét foltokkal az arcukon. A genovaiak, a fertőzés terjedését látva, hajóval fogták menekülőre, és egy csapásra behurcolták a fekete halált Európába. 

A pestis tehát az érett középkorban Itáliát sújtotta először, és onnan terjedt szét az európai kontinensen.

Pestis Firenzében, a tizennegyedik században - Forrás: Getty Images

Patkányok, poloskák, tetvek

Az akkori orvostudomány egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy pontosan miként fertőződik meg valaki, így nem tudták elkerülni a járvány terjedését, gyógyítani pedig végképp nem voltak képesek. Ma már pontosan tudjuk, hogy az első áldozatok a fekete patkányokon élősködő bolhák közvetítésével kaphatták meg a betegséget. A fertőzés állatról emberre és emberről emberre is terjedt. A középkorban ugyanúgy voltak poloskák és tetvek is – ezek átadhatták a megbetegedést. A tizenharmadik–tizennegyedik században az emberek többsége együtt élt ezekkel az élősködőkkel. A patkányok könnyedén bejuthattak a favázas lakóházakba. A fekete patkányt egyébként mára már kiszorította Európából a szürke patkány, amely letűnt társával ellentétben inkább a pincéket és a csatornákat részesíti előnyben, és nem is hajlamos hordozójává válni a különféle megbetegedéseknek. 

Korabeli illusztráció a patkánycsapdáról - Forrás: Getty Images/Universal History Archive

Karantén, avagy vesztegzár negyven napig

A tapasztalat, a megfigyelés hamar ráébresztette a lakosságot arra, hogy jobb elkerülni a pestiseseket.

Az egyik leghatékonyabb védekezőmódszer a vesztegzár alkalmazása volt, amikor is a közösség fertőzött részét elkülönítették, illetve a városok nem engedtek be senkit a falaik közé – legyen szó kereskedőről vagy kikötni készülő hajóról.

A veszteglőhely köré húzott kordont tilos volt átlépni negyven napig (a francia negyven [quarante] szóból ered egyébként a karantén szavunk is). Az idő elteltével aki tünetmentesen átvészelte a vesztegzárat, hivatalos igazolást, passzust kapott, majd ruháinak füstölése után jöhetett ki a karanténból. Aki hatósági beleegyezés nélkül kísérelte meg ugyanezt, az még a tizenhetedik–tizennyolcadik században is az életével fizetett érte. 

Fertőzöttet visznek az orvosok a tizenhetedik században - Forrás: Getty Images/Hulton Archive

Pestislázadások

Nem egy olyan esetről tudunk, amikor valóságos pestislázadások robbantak ki a karanténba zárt lakosság sorai között. A szigorú korlátozások ellen tiltakozókat gyakran a helyi erők bevetésével kellett lecsendesíteni. 

1739-ben, Debrecenben például azért méltatlankodtak a vesztegzár alatt élők, mert halottaiknak nem adhatták meg a végtisztességet, hiszen betiltották a ceremoniális temetéseket. 

A katonai erő bevetésével két nap alatt tudtak csak rendet tenni – halálos áldozata is volt az összetűzésnek.

A Dekameron bevezetőjében is szó van arról, hogy gyakran elmaradt a társadalmi szolidaritás, és riasztó képet fest a járvány idejének apokaliptikus társadalmi reakcióiról: „Egyik polgár irtózattal elkerülte a másikat, […] e borzalom nyomán oly irtózat támadott a férfiak és nők lelkében, hogy a testvér elhagyta testvérét, a nagybácsi unokaöccsét, a nővér a bátyját, gyakran a feleség a férjét […], az atyák és anyák a gyermekeiket irtóztak meglátogatni és ápolni, mintha nem is tulajdon gyermekeik lettek volna.”

A rendvédelmi intézkedések sok helyen sikeresen csökkentették a megbetegedések számát. A városokban a helyi vezetés igyekezett gyorsan reagálni: szétoszlatták a városi piacokat, az élőállat-vásárokat. A templomokat bezárták; az egyházi ceremóniákat felfüggesztették. Volt olyan pap, aki az utca egyik sarkán állva prédikált. A halottak kapcsán így ír Boccaccio: „Kivonszolták házukból az elhunytak tetemét, és letették a kapujok elé, […] aztán elhozatták a Szent Mihály lovát, sőt akadtak olyanok is, kik ennek hiányában valamely deszkára fektették a holttestet.”

A fertőzötteknek a házaikban kellett maradniuk, és jól látható jelekkel figyelmeztették a lakosságot arra, hogy ne közelítsék meg a betegeket.

A milánói herceg egyszerűen befalaztatta a fertőzöttekkel teli házak nyílásait vagy deszkákat szegeztetett az ajtókra-ablakokra, így még arra sem volt lehetőség, hogy élelmet juttassanak a bent rekedteknek – mindannyian elpusztultak. 

Boccacciótól arról értesülünk, hogy a városok lakossága meglehetősen vegyesen reagált az új helyzetre: „Némelyek akképpen vélekedtek, hogy a mértékletes élet, a mindennémű kicsapongásoktól való óvakodás igen megnöveli az ellentálló erőt eme bajjal szemben; és társaságokba verődtek és mindenki mástól visszavonultan élték napjaikat. […] Mások ellenkező véleményen voltak, és azt állították, hogy ha nagyokat isznak és dőzsölnek, […] az lesz a legbiztosabb orvosság e szörnyű baj ellen; […] hol másik kocsmába mentek, telhetetlenül és mértéktelenül ittak…”

Isten büntetése

A fekete halál tombolásában sokan Isten büntetését látták. Különös és meghökkentő jeleneteknek lehettek tanúi a korabeli emberek: már a járvány idején feltűntek az úgynevezett flagellánsok, önostorozók, akik 33 napig járták körmenetben a városokat, kisebb településeket. A nyilvános helyeken naponta többször mindenki szeme láttára megkorbácsolták magukat. Közben többen csatlakoztak menetükhöz, és mivel világi és nem egyházi személyek voltak, az egyházi hierarchiát is semmibe vették mozgalmuk során, a pápa gyorsan el is ítélte őket. Így utólag szemlélve, döntésének lehetett is némi haszna, bár ezt ő aligha sejthette: a flagellánsmenetek afféle látványosságként szolgáltak a középkori ember számára, és a piactéren vagy a templom előtt összeverődött tömegben nagyobb eséllyel lehetett átadni vagy megkapni a betegséget is. 

Sigismondo Caula és Saint Charles Borromeo festménye az olasz pestisről (1576) DEA/A. DAGLI ORTI/De Agostini - Forrás: Getty Images/

Pestisdoktorok

Hasonlóan horrorisztikus látvány visszatekintve a pestisdoktorok jelenléte, akik egy csőrszerű maszkba különféle növényeket helyeztek, mert úgy gondolták, ezzel elejét vehetik a fertőzéseknek. A gyógyítókat egyébként nem egyszer fizikailag is bántalmazta a helyi lakosság, majd a járvány elmúltával más ártatlan áldozatok is a bűnbakképző logika célkeresztjébe kerültek: 

a tizennegyedik–tizenötödik századi zsidó pogromok és a vándorló életmódot folytató cigányság elleni atrocitások részben szintén a pestisjárvány utáni általános közgondolkodás számlájára írhatók. 

A Dekameron szerint „sokan meghaltak, kik talán megmenekedtek volna, ha segítettek volna rajtok: éspedig részben a megfelelő ápolás hiánya miatt, melyben a betegeknek nem lehetett részök, részben a pestis ereje miatt oly nagy tömegben haltak a városban az emberek éjjel és nappal, hogy nemhogy látni, de hallani is szörnyűség volt”. 

Tizenhatodik századi illusztráció egy pestisdoktorról - Forrás: Getty Images/Hulton Archive

Bárki lehetett áldozat

Ma is nehéz meghatározni azt, milyen mértékű pusztítást vitt végbe a pestis Európában. A történészek a korabeli forrásokat némiképpen túlzónak tartják, de még így is valószínűsíthető, hogy a korabeli, mintegy hetvenötmillió főre tehető népesség negyven-ötven százaléka elpusztult a betegség következtében. 

Firenze városát érte az egyik legsúlyosabb pusztítás, egyes becslések szerint csak minden harmadik polgár maradt életben. Azt azonban mindenképpen hozzá kell tenni ehhez az adathoz, hogy a kontinens azon részein, ahol nagyobb volt a népsűrűség, ott eleve jobban tudott terjedni a pestis, és így a halállal végződő megbetegedések száma is magasabb volt. 

A városok sokaságával büszkélkedő Itália, az ebből a szempontból fejlettebbnek mondható Nyugat-Európa jobban megsínylette a válságperiódust, mint a közép- vagy kelet-európai régió.

A fekete halál nem válogatott az áldozatok között: valamennyi középkori társadalmi réteg áldozatául eshetett. Az 1342 és 1382 között uralkodó Nagy Lajos király is elkapta a pestist, bár ő szerencsésen felgyógyult. 

Az is hozzátartozik ugyanis a járvány történetéhez, hogy a legyengült, mennyiségi és minőségi éhezésben szenvedő szervezet esetében jóval gyakrabban volt halálos kimenetelű a pestis. 

Újjászületés, túlélés, élni akarás

Itália lassacskán kilábalt a pestisjárvány okozta pusztulásból, onnét kiindulva a világ szellemisége is lassacskán megváltozott. Az újjászületés, a túlélés, az élni akarás és a földi világ igenlése és szeretete nyilvánult meg a reneszánsz stílusban és a humanista gondolkodásmódban. Erre a legjobb példa a Dekameron, amelynek elbeszélői a pusztító fekete halál idején alkotják meg azokat a történeteket, amelyek már egy újfajta, világiasabb szemléletről tanúskodnak, és amelyek a ma embere számára is szórakoztató olvasmányok lehetnek. 

Különös módon a pestisnek a gazdasági és a társadalmi életre nézve voltak pozitív hatásai is. Nyugat-Európában olyan mértékű volt a demográfiai katasztrófa után fellépő munkaerőhiány, hogy a földesurak kénytelenek voltak a birtokaikon élő jobbágyaik életkörülményein javítani,

illetve különféle előnyökkel magukhoz csábítani más vidékeken élő családokat a földmunkák elvégzésére. 

A klasszikus nyugat-európai jobbágyság végének egyik oka éppen a pestisjárvány – így váltak a földek szabad bérlőivé az addig kölcsönös függési viszonyban élők. A tizenötödik század valódi „mezőgazdasági virágkor” volt a számukra, magas bérekkel és viszonylag alacsonnyá váló árakkal.

Az 1347-es járványt a század folyamán újabbak és újabbak követték, még a tizennyolcadik század elején is felütötte a fejét a pestis – magyar területeken például a Rákóczi-szabadságharc idején szedte áldozatait. Ezek azonban már nem voltak olyan pusztító erejűek, mint a tizennegyedik század közepének fertőzéshullámai, és a megbetegedések általában helyi jellegűek voltak. A korlátozó intézkedések és a szigorú rendszabályok ugyanis meghozták eredményüket. 

1666-ban, Londonban minden ötödik ember pestis következtében hunyt el, 1720-ban pedig Marseille-ben dühöngött nagy járvány – utóbbi esetében egy kereskedőhajó hurcolta be ismét a betegséget, de szétterjedni már nem tudott. 

A hadsereg körülzárta a várost, és mindenkit agyonlőtt, aki a felszólítás ellenére el akarta hagyni a vesztegzárat.  

Michel Serre: Pestis Marseille-ben (1720) - Forrás: Getty Images/DEA /G. DAGLI ORTI/De Agostini

A tizennyolcadik századra a közegészségügyi és higiénés viszonyok bár nem voltak a maihoz foghatók, mégis sokat segítettek hasonló járványok leküzdésében. A tapasztalatok, a lakosság rezisztenciája és általános egészségi állapota is sokat változott az évszázadok során. Az emberiség történetében azonban időről időre újabb járványok jelentek meg: a kolera vagy éppen az első világháború utáni spanyolnátha, amely világszerte ötvenmillió áldozatot szedett.

Maróti Zsolt

Ajánlott és továbbvezető irodalom:

Boccaccio: Dekameron. Első nap, bevezető novella. (A cikk idézetei Révay József fordításából származó részletek.)

Katus László: A középkor története. Pannonica Kiadó Kft., 2001

Katus László: A fekete halál (a pestis). Rubicon, 2002/3.

Kristóf Ildikó: A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben. Rubicon, 1990/6.

Joseph Patrick Byrne: Encyclopedia of the Black Death. ABC CLIO, 2012

Kiemelt kép: Getty Images/DeAgostini