1.

Szüntessük meg a gyerekszegénységet és a gyerekéhezést! Valódi segítséget adjunk az érintett szülőknek.

2.

A drogellenes harc megbukott. Újra kell gondolni a drogpolitikát az egymillió alkoholista országában.

3.

A „magyar parlamenti képviselő” egy evolúciós zsákutca. Haza kellene zavarni az egész bagázst, és egy valódi, szakértői kormánnyal újrakezdeni az egészet.

Követeljük, hogy...

4.

A gyes éve(i) fele-fele, de legalábbis egyenlőbb arányban legyenek elosztva a két szülő között. Az apukáknak is legyen alkalmuk kibontakoztatni a bennük lappangó szülői, háztartásvezetői tehetséget!

Követeljük továbbá:

5.

A korrupció megszüntetését.

6.

Az egészségügy teljes körű átalakítását.

7.

A középiskolai felvételik rendszerének újragondolását.

8.

A poroszos, frontális, reálközpontú közoktatás helyett tehetséggondozást, és valódi, az életre felkészítő képzést!

9.

Legyen egyenrangú a zenei- és a nyelvi képzés!

10.

A következménynélküliség felszámolását.

11.

A törvény előtti egyenlőséget vallási, faji, etnikai, vagyoni, nemi és minden tekintetben.

12.

A szólás szabadsága előtt a gondolkodás szabadságának megteremtését.

+1

Forradalmat hirdetünk az ítélkezés ellen. Legyen szabad mindenkinek úgy élnie, ahogy akar, azzal, akivel akar, olyan státuszban, amilyenben akar, olyan külsővel, amilyennel akar, és ne érezzük úgy, hogy csípőből meg kell ítélnünk mindenkit, aki nem úgy él, ahogy mi. Persze a segítségnyújtás és az együttérzés se maradjon el.

 

Kiemelt képünk illusztráció - Forrás: Getty Images/SasinParaksa