-

1. Kezdjétek azzal, hogy a kockás ing egy jelkép...

...és ez része egy nagyobb társadalmi megmozdulásnak, amit a tanárok, iskolák és iskolaigazgatók indítottak. Beszélj arról a gyerekednek (életkorának és fejlettségének megfelelően), hogy a tanárok az elégedetlenségüket fejezték ki az oktatás jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Mondj néhány példát a tanárok 25 pontjából, ami őt is érinti (diákok óraszámának és terheinek csökkentése, kötelező 16 óráig tartó iskolai jelenlét megszüntetése, heti ötszöri tornaóra...). Keressetek történelmi példákat arra, amikor a társadalom egyes csoportjai pontokba szedték a problémáikat és az azokkal kapcsolatos kéréseiket. (Úgyis közeledik március 15.)

2. Mondd el, hogy maga a kockás ing azért lett jelkép, mert...

...egy oktatásért felelős politikus azzal fejezte ki elutasítását a tanárok mozgalmával kapcsolatban, hogy magukat a tanárokat illette olyan kifejezésekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy a másikban rossz érzéseket keltsenek, és lealacsonyítsák őket (borotválatlan, kócos, kockás inges). Kérdezd meg a gyerekedtől, hogy neki mi jut eszébe ezekről a szavakról (pozitív vagy negatív érzések), és ezzel segíts neki, hogy megértse, miért épp a kockás ingből lett jelkép.

3. Beszéljetek arról, hogy mindenki, aki kockás inget visel...

...ilyen módon fejezi ki, hogy sértőnek érzi, ha egy foglalkozás, szakma képviselőit, vagy bármilyen embercsoportot a külseje, ruházata alapján ítélnek meg negatívan. Ezen kívül a kockás ing viselője támogatásáról biztosítja a tanárokat – kifejezve, hogy nem gondolja: bárkit is a viselete vagy a kinézete tenne alkalmassá vagy alkalmatlanná egy hivatás képviseletére. Kisebb gyerekekkel beszélgethettek arról, hogy milyen érzés, ha valakit a ruhája miatt csúfolnak, vagy például valaki „dedósnak” hívja azt, aki rózsaszínt hord.

4. Beszélgessetek arról, hogy a kockás ing viselésén kívül...

...sokféle formában kifejezhetjük az együttérzésünket, szolidaritásunkat, egyetértésünket.

5. Fontos: ez a beszélgetés nem arról szól, hogy meggyőzd a gyerekedet...

...és nem is arról, amit te gondolsz. A cél az, hogy kicseréljétek a gondolataitokat, adott esetben vitatkozzatok is.

6. Mondd el azt is, hogy a szolidaritás nem jelent 100 százalékos egyetértést!

7. Tisztázzátok, hogy nem kell mindenhez csatlakozni!

Van, aki tüntetni megy, van, aki kockás inget vesz fel, és van, aki odamegy az osztályfőnökhöz beszélgetni erről, ami zajlik. De az is rendben van, ha valakit jobban érdekel a szombati focimeccs, mint ez az egész...

8. Beszéljétek végig azokat a félelmeket is...

...amelyek benned vannak, és a gyerekedben lehetnek. Gondolkodjatok közösen arról, hogy a ti konkrét helyzetetekben (iskolátokban, osztályotokban) hogyan lehet biztonságban kifejezni a szolidaritást.

9. A szülők elvei nem a gyerek elvei

A gyereknek joga van önállóan véleményt formálni, annak hangot adni. A szülő feladata, hogy megtanítsa őt a kulturált (a másik véleményének meghallgatására is képes) vitára, önálló véleményformálásra, és az azért való kiállásra.

10. Tisztázzátok, hogy az elvek nem jelentenek...

...politikai hovatartozást. A szolidaritás kifejezése nem jelent ideológiai azonosulást.

11. Fontos beszélni arról is, hogy a vélemények változhatnak

Mindenkinek joga van meggondolnia magát, megváltoztatni a véleményét, vagy egy bizonyos ponton azt mondani, hogy valamivel már nem ért egyet. Ennek a megértését is segítheted olyan történelmi példákkal, melyek ismertek a gyerek számára: például sok olyan támogató volt 1789-ben a Bastille ostrománál, aki később már biztosan nem értett egyet a jakobinus diktatúrával.

12. Beszéljetek arról, hogy egyáltalán nem ellenség, aki másként gondolkodik...

...és nem feltétlenül barát vagy elv/társ az, aki szintén hordja a kockás inget. A dolgok bonyolultabbak minthogy egy-egy jelképpel mindent el lehessen mondani.

13. A szimbólumok erőt adnak

Egységet teremtenek, leegyszerűsítik a kommunikációt. Ezért szeretjük őket, de ebben rejlik a gyengeségük is. Nem alkalmasak árnyalt gondolatok kifejezésére, és könnyen el lehet használni őket.

14. Biztosítsd a gyereket arról, hogy nem kell bűntudatot éreznie, ha...

...nem akar kockás inget viselni. Nem kell úgy éreznie, hogy meg kell védenie magát, és nyugodtan mondhatja, hogy őt ez nem érdekli. Attól, hogy nem használ egy jelképet, még egyetérthet a mögötte álló gondolatokkal. Az ő döntése, hogy ezt a külsőségekben is felvállalja-e.

15. Tedd érzékennyé a gyereket arra, hogy ne fogadja el...

...mások készen kapott magyarázatát. Ne legyen túlságosan elfogadó, de elutasító sem. Arra bátorítsd őt, hogy gondolkozzon, vitatkozzon, kérdezzen, beszéljen mindarról, ami benne van, és ami körülveszi őt.

16. Fontos alapelv, hogy a gyereket nem használhatjuk fel...

...a saját elképzeléseinkhez, ideológiánkhoz. Fogadjuk el, ha ő másként gondolkodik egy adott kérdésről. A gyerek nem dekorációs elem, ezért nem aggathatunk rá kockás inget csak azért, mert mi úgy gondoljuk, és meg kell őt védenünk attól, hogy bárki manipulálja.

17. A kockás ing viseléséről szóló társadalmi mozgalmat felhasználhatjuk arra, hogy...

...segítsük a gyerekünket abban, hogy aktívan részt vehessen az őt érintő ügyekben.

18. A szülő felelőssége, hogy a gyerek megismerje a másik oldal érveit is.

19. Nagyon fontos, hogy a gyerekkel életkorának és fejlettségének megfelelően...

...beszéljünk. Mást jelent egy nyolcévesnek a kockás ing, mint egy tizenhat évesnek.

20. Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye szerint a gyerekeknek joguk van arra, hogy...

...aktívan részt vehessenek az őket érintő ügyekben. Megilleti őket a szabad véleménynyilvánítás joga, mi több, a társadalmi mozgalmakban való részvétel is. Ahogy az ENSZ Gyermekjogi bizottsága fogalmazott 2001-ben: ez a jog nem vész el azzal, hogy a gyerekek átlépik az iskola kapuját. A kockás ing viselése, vagy annak elutasítása során a gyerek gyakorolja a véleménynyilvánításhoz való jogát – és ennek az alapjognak az érvényesülése elsősorban a szülő felelőssége. Segítsük hát a gyerekeinket abban, hogy értsék, és megértsék miről szól ez az egész, és hogy minderről saját döntést hozhassanak.

Dr. Gyurkó Szilvia

A képen a budapesti Karinthy Frigyes gimnázium kockás inges csoportképe látható.