Mielőtt rátérnénk a csodás részletekre, lássuk a tényeket: Új-Mexikó állam Santa Fe városában áll egy kápolna, amely éppen 145 éve épült. A katolikus Loretto Nővérek szervezet építtette, amelyet 1812-ben alapítottak Kentuckyban nehéz sorsú gyerekek megsegítésére, és amely a világ számos országában tevékenykedik a mai napig.

építészet Jézus József Loretto-kápolna ács
Loretto-kápolna – Forrás: Wikipedia / Camerafiend

A közösség 1873-ban fogott bele Santa Fében leányiskolájának, a Loretto Academynek a megépítésébe két francia építész, Antoine Mouly és a fia vezetésével. A páros annak rendje és módja szerint el is végezte a rájuk bízott feladatot, amelynek része volt egy kisebb kápolna felhúzása is, amelyet a növendékek a napi oktatás során használhattak. Az építkezés végén egyetlen dolog hiányzott: az emelvényre vezető lépcső, amelyen a kórus tagjai felsétálhattak volna. Mivel a hely szűkös volt, a tanulói létszám pedig adott, az építészek az ő módszereikkel nem tudták megoldani helytakarékosan a feladatot, így abban maradtak a megrendelővel, hogy az felbérel majd egy ácsot, aki kitalálja, mi a teendő. 

Igen ám, de ahány ács érkezett terepfelmérésre, annyi tárta szét a karját, mondván: ez bizony lehetetlen feladat, legfeljebb egy létra segítségével lehetne feljutni az emeletre, ha nem szeretnének padsorokat kivenni a kápolnából.

(A létra, már csak az intézetben tanító nővérek élemedett kora, valamint az apácaruha alól esetlegesen kivillanó lábak miatt is, eleve ki volt zárva.)

És itt következik a megmagyarázhatatlan

Pontosabban: egyenesen három megmagyarázhatatlan dolog. Vegyük csak sorra, hogyan lett mégis lépcső a Loretto-kápolnában!

építészet Jézus József Loretto-kápolna ács
Lépcső a Loretto-kápolnában – Forrás: Wikipedia / Rotatebot

 Az apácák végső tanácstalanságukban megegyeztek, hogy kilenc napon át imádkoznak Szent Józsefhez, aki maga is ács volt, hogy küldjön valakit, aki megoldja a megoldhatatlant. 

A kilencedik napon egy férfi kopogtatott: szamárháton érkezett, egyetlen szerszámosládával. Bement a kápolnába, szemügyre vette a terepet, és azt mondta, egyetlen kikötéssel elvállalja a munkát: ha teljesen egyedül dolgozhat, és senki nem nyitja rá az ajtót, míg kész nincs. 

A nővérek boldogan fogadták el az ajánlatot, a férfi pedig munkához is látott. Dolga végeztével pedig úgy eltűnt, mintha soha nem is járt volna ott – anélkül, hogy a lenyűgöző szépségű lépcső utáni fizetségét felvette volna.

építészet Jézus József Loretto-kápolna ács
Szent József – Forrás: Wikipedia / Galleria Nazionale d’Arte Antica

Három csoda lett, maradhat?

És ez még csak a kezdet volt. A környéken hamar híre ment, hogy a nővérek mindent tűvé tesznek a titokzatos ács után, így az emberek csodájára jártak a különös építménynek.

Arról pedig csakhamar több szakmabéli is megállapította: fizikai képtelenség így megépíteni. És mégis stabilan áll. A férfi ugyanis sem szöget, sem csavart nem használt a lépcsőhöz, de oszlop sem rögzíti – valójában senki sem tudja, hogyan áll a mai napig!

Ezt azóta számos kutató megvizsgálta, és a legmodernebb szempontok szerint is rejtély, miként építhette meg egyvalaki abban a korban, akkori eszközökkel, külső tartóelem nélkül ezt a lépcsőt. 

A másik rejtély a faanyag maga: az összezavarodott nővérek arra gondoltak, hogy ha már a munkadíjat nem fogadta el ez a jóember, legalább a faanyagot hadd fizessék meg. Elmentek hát a környék egyetlen fatelepére, ott azonban kiderült, hogy náluk a világon senki nem vásárolt ilyen célra fát, senkinek nem volt tartozása, és nem is találkoztak a szóban forgó férfival. 

Mi több: a környékbeli ácsok azt sem tudták megmondani, milyen fából készült a lépcső. Nem csoda – pontosabban nagyon is az! –: az ács egy olyan fenyőfélét használt, amelyhez leginkább hasonlatosat legközelebb Alaszkában találni. Modern vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a faanyaggal tökéletesen egyező fafajtát sehol a Földön nem lelni.

Örök rejtély

Sokan igyekeztek azóta megfejteni a különös lépcső titkát, s volt, hogy azt hitték, megtalálták a rejtély nyitját. Például, amikor a korabeli feljegyzésekben 150 dolláros költséget találtak egy, a környéken elhunyt férfi neve mellett az intézet könyvelésében. Kiderült azonban, hogy a pénz a lépcsőhöz később hozzátoldott korlát ára volt – mivel a bámulatos csigalépcsőn sok apáca és diák csak négykézláb kapaszkodva mert felmenni, olyan meredek volt.

A Loretto-kápolna lépcsője a mai napig áll.

Sohasem derült ki, ki a titokzatos ács, így csakhamar elterjedt a legenda: maga Szent József sietett az imádkozó nővérek segítségére, ezért lehetséges, hogy az építmény dacol a fizika törvényeivel.

Egyébként – bár több fokkal sokkal egyszerűbb lehetett volna megépíteni – 33 lépcsőfoka van: ennyi éves volt Jézus, amikor keresztre feszítették.

Kiemelt képünk illusztráció – Forrás: Wikipedia / Galleria Nazionale d’Arte Antica; Wikipedia / Rotatebot; Wikipedia / Camerafiend

Csepelyi Adrienn