Felnőttként is kapunk olykor olyan beceneveket, amiket igazából nem kedvelünk, de a béke kedvéért nem háborgunk miattuk. Gyerekként különösen igaz ez: van, hogy hiába jelezzük, hogy nem szeretjük, ha így szólítanak minket, a barátok vagy a család egyszerűen képtelen leszokni róla, legalábbis erre hivatkoznak. Így lesznek harmincas éveikben járó emberekből „öcsik” és „hugik”. Ezeknek a becézéseknek már nincs közük a szülői szeretethez és az érzelmes megszólításhoz. Ezek ránk ragadtak.

A tisztelet egymás megszólításával kezdődik 

Legyen kicsi vagy nagy, minden embernek joga van a saját keresztnevéhez és ahhoz, hogy azon szólítsák őt. Alapvető tiszteletünket fejezzük ki azáltal, ahogy a másikat megszólítjuk.

„Én már úgy megszoktam, hogy Döncinek szólítalak. Egyszerűen nem tudok leszokni róla.” 

Megszokásra hivatkozni béna kifogás, hiszen a szóhasználat igenis kontrollálható. Ahol tisztelet és akarat van, ott van változás is.

Alapvető, hogy ha úgy döntünk, hogy becenevet használunk – még ha ezerszázalékosan a jó szándék vezet minket, és eszünk ágában sincs gúnyolódni, rossz érzéseket kelteni a másikban vagy magas lóról beszélni vele –, tanácsos erről elsődlegesen a becézettet megkérdezni. Akkor is kérjünk engedélyt a becézésre, ha mindenki azon a néven szólítja őt a környezetében, hiszen könnyen lehet, hogy ő igazából nem is szereti.

A gyerekek becézése 

A szülők mindenféle becenevekkel látják el a gyerekeiket, szinte automatikusan történik ez a nevelés során. A becenevek használata közelséget és meghittséget sugároz, a szeretet egyik kifejezési módja.

Közösségbe kerüléskor azonban a gyerekek megtapasztalják, hogy beceneveket nem csak a család használ. Sok pedagógus, dajka és gondozó automatikusan beceneveket ad a gyerekeknek vagy kollektíven egy bizonyos néven szólítja őket: édese(i)m, szívecské(i)m, angyalom stb. Ennek a fajta becézésnek pedig semmi köze nincs az érzelmekhez vagy a szeretethez, ez is egyfajta megszokás.

Az intézmény dolgozói nem családtagok, és bár egy idő után érzelmek köthetik a gyerekekhez őket, mégis úgy gondolom, hogy az önkényes becézgetés nem fér össze az intézményi neveléssel. Elsősorban azért, mert ahogy a felnőttek tisztelete, úgy a gyerekeké is a nevük használatával kezdődik. A becézgetésmentesség azt a szakmaiságot fejezi ki, hogy nem keveredik a családias érzelemvilág a pedagógiai nevelőmunkával.

Kérdezni szabad!

Ráadásul a becézgetés a gyerekek felnőttektől való függő viszonyát erősíti meg. Azt az érzést kelti a gyerekekben, hogy ők még kicsik, nincs beleszólásuk abba, hogyan szólítsák őket. Persze az a része igaz, hogy kicsik, de nem kell minden alkalommal az orruk alá dörgölni a hatalmi viszonyokat. A pedagógusok és gondozók legfőbb feladata a gyerekek felkészítése a felnőtt életre. A gyerekek teljes önállóságának elérése az egyik legfontosabb célja a nevelésnek, ezért a lekicsinylő becézgetés és az önállóvá válásra nevelés számomra nehezen fér meg egymás mellett az óvoda falain belül.

Mindemellett nem szabad elfelejteni, hogy az intézményi nevelés nem helyettesíti, hanem kiegészíti a családi nevelést, így a pedagógusnak meg kell tartania a gyerek megszólításánál a határt: a szülő hatáskörébe tartozik az, hogy nevet adjon a gyereknek, és a gyerek saját nevéhez való jogát nem sértheti meg a pedagógus azzal, hogy kérdés nélkül becézget.

Csak tudatosítás és szokás kérdése az egész. Nem bonyolult feltenni a kérdést: „Nem bánod, ha Petikének szólítalak?” „Hogy szeretnéd, hogy szólítsalak?”

Ez az apró figyelmesség mutatja meg, hogy a felnőtt számára igen is fontos a gyerekek véleménye, nem dönt önkényesen velük kapcsolatban. Tiszteli a határaikat, ahogyan azt a felnőtteknél is tenné (remélhetőleg). Hiszen, jó esetben egyik felnőtt sem becézgeti ötletszerűen a másikat, miért is tennénk a gyerekekkel? Csak azért, mert kisebbek nálunk? 

Persze előfordul, hogy kicsúszik a pedagógus szájából egy-egy kedveskedő becézés megszokásból, ami nyilvánvalóan nem okoz nagy kárt a gyereknek, és többnyire nem vált ki rossz érzést a szülőkből sem. (És itt most nem arról van szó, amikor gúnynévvel illet egy pedagógus egy gyereket dühében például, amit aztán a közösség átvesz, és onnantól a verbális bántalmazás eszközévé válik a név, mert az nagyon súlyos hiba! – A szerk.) Az viszont fontos, hogy a pedagógiai személyzet tisztában legyen az alapelvekkel ezen a téren. És az sem árt, ha minden felnőtt ügyel a gyerekek becézésre, mert az ilyen apróságoknak nagyobb jelentőségük van, mint gondolnánk.

Kiemelt képünk illusztráció – Forrás: Getty Images / Lordn

WMN szerkesztőség