Az akadálymentesség több, mint egy rámpa vagy egy lift. Több, mint egy alacsonypadlós jármű. Több, mint egy vakvezető sáv. Az akadálymentesség:

– nagyító a szupermarketben

– audio-tárlatvezetés a múzeumban

– jelnyelvi applikáció

– jelnyelvi tolmácsolás a színpadon

– könnyen érthető kísérőszöveg

– könnyen érhető weboldal

Az akadálymentesség – minden területen – elsősorban hozzáférést jelent mindenki számára. Hozzáférést a munkához, az oktatáshoz, a médiához, a kultúrához, a szabadidőhöz.

Ezen kívül az akadálymentesítés: üzenet, amely azt közvetíti, hogy a nyilvánosság tudomást szerez és tudomást vesz a hátránnyal vagy nehézségekkel élő kisebbségről. Védjegy, amely nem diszkriminál, nem rekeszt kívül senkit. Tolerancia.

Miért írom mindezt? Mert az akadálymentesítés nemcsak a konkrét nehézséggel, akadállyal élő embereknek szól.

Nem a perifériára szorult kisebbséget kell – úgymond – megszánnunk. Helyette a társadalmat kellene egységként tekintenünk.

Az akadálymentes tervezésből, gondolkodásból, informálásból és viselkedésből mindenki profitál: a kismamától kezdve az idős embereken át, akár a nagyobb mozgástérre áhítozó fiatalokig. Az akadálymentesség egy társadalmi többlet, mind ideológiailag, mind a gyakorlatban. Ezért több, mint puszta fizikai akadálymentesítés. Több, mint élmény: társadalmi tett, együttgondolkodás és figyelem.

Amikor embertársainkat kategorizáljuk, sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a normalitás és abnormalitás fogalma társadalmanként és időszakonként változik. Az adott ember „más" emberekhez való viszonyát – sokszor még a szóhasználatát is – lényegesen befolyásolja személyes tapasztalata vagy érintettsége. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy bármely fogyatékos embertársunk elsősorban sajátos, egyedi, megismételhetetlen személyiség, és csak másodsorban segítségre szoruló, sérült ember. Feladatunk, hogy közösen megtaláljuk azokat a tevékenységeket, azt az életformát, amelyben mindannyian a maximumot tudják nyújtani, és a lehetőségekhez képest önálló, emberi mivoltuk teljességét élhetik meg.

A Rehab Critical Mass útvonala és programjai:

REhab Critical Mass 2015.

 

Altbäcker Zsuzsanna

a Rehab Critical Mass szakértője

Kiemelt kép: Rehab Critical Mass