Steffi Waldherr, a Constance-könyv egyik recenzense szerint: Constance Mary Lloyd Wilde valószínűleg a XIX. század egyik leginkább alulértékelt személyisége volt. Leginkább „Oscar Wilde feleségeként” vagy „Mrs. Oscar Wilde-ként” emlegették, és teljesítményét mindig beárnyékolta férje zsenialitása. Ennek ellenére a viktoriánus korszak figyelemre méltó szereplőjeként írható le.

Egy gondolkodó nő

Constance Mary Lloyd 1858-ban született Londonban, és vagyonának köszönhetően már házasságkötése előtt is önálló életet élhetett, igaz, először csak a nénikéje házában. Így vallott erről a testvérének:

„Nem mondhatom, hogy annyira kedvelem ezt az mostani életemet. Ha végül nem megyek férjhez, nem akarok a nénikémmel lakni egész életemben. Szeretnék valami különlegeset csinálni, hogy megakadályozzam a folyamatos ábrándozásaimat, hogy teljesen morbid ne legyek.”

feminizmus börtön Oscar Wilde Constanze Wilde szodómia
Constance Lloyd portréja – Forrás: Wikipedia / spectacles-selection.com

Ebben az időben Londonban már bontogatni kezdte szárnyait a feminizmus, és voltak olyan művészeket, gondolkodókat tömörítő csoportok, amelyek körében szívesen fogadták a nőket is. Az egyik ilyen az Aesthetic movement (esztétizmus), amelynek alkotói közé tartozott Oscar Wilde is. Ebben az alkotócsoportban ismerkedtek meg, ahol a nők és a férfiak egyenrangú félként vitatkozhattak esztétikai, filozófiai vagy akár politikai kérdésekről is.

Constance briliáns intellektusa elbűvölte az ismerőseit, így Wilde-ot is. Nem egy újabb rajongóra talált benne, hanem egy olyan gondolkodó emberre, aki kiállt a saját véleménye mellett, akkor is, ha az éppen szembement Wilde esztétikájával.

„Attól tartok, hogy Ön és én nem értünk egyet a művészetről alkotott véleményünkben. Úgy gondolom, hogy nincs tökéletes művészet tökéletes erkölcs nélkül, miközben Ön azt mondja, hogy ezek különálló és elválasztható dolgok” – írta például Wilde-nak egy levelében.

Alkotó házaspár

Megismerkedésük után néhány évvel Constance Lloyd férjhez ment az íróhoz, s az elején idillinek tűnt a kapcsolatuk. Forró hangú leveleket váltottak egymással nemcsak a jegyességük idején, hanem a házasságuk első éveiben is. Constance például e sorokkal válaszolt egyszer kedvese levelére:

„Hogyan válaszoljak a leveleidre, hiszen messze nincsenek olyan szép szavaim, így egész nap csak álmodozhatok rólad… Ha lenne varázskristályod, semmit sem látnál, hidd el nekem, csak örökké a te saját drága képedet. Az én tekintetem sem tükrözhet mást, mint az irántad érzett szerelmemet.”

A házaspárnak 1885-ben megszületett az első fia, Cyrill, egy évre rá a második: Vyvyan, aki 1954-es önéletírásában úgy emlékezett vissza, hogy igen boldog családi életet éltek. Az anyja és az apja ki akart teljesedni a szülői szerepben is. Oscar Wilde híres meséit a fiainak írta, ám lehetséges, hogy ebben a munkában is tevékenyen részt vett Constance. Constance irathagyatékában Franny Moyle ugyanis megtalálta néhány közismert Wilde-mese egyszerűsített verzióját a feleség kézírásával, így elképzelhető, hogy a mesék alapötletei tőle eredtek, azután a férje művészi formába öntötte a gondolatokat. Természetesen ezt nem tudhatjuk biztosan, ám Constance kéziratai azt bizonyítják, hogy egyfajta alkotói együttműködés lehetett a házas felek között. Egyébként nemcsak Wilde publikált meséket, hanem Constance is írt egy meséskönyvet There Was Once (Egyszer volt) címmel. 

feminizmus börtön Oscar Wilde Constanze Wilde szodómia
Constance Lloyd Cyril nevű fiával – Forrás: Wikipedia / de.pinterest.com

Nadrágot a nőknek

Oscar Wilde híresen nagy dandy volt, öltözködésével divatot teremtett nemcsak Londonban, hanem szerte Európában. Az, hogy a nők öltözködésében is változásokat követelt, egyértelműen a felesége hatása volt. Constance ugyanis már jóval a megismerkedésük előtt radikálisan új trendet képviselt az öltözködésével. Bő szabású, bő ujjú ruhákat hordott, amelyek a kor divatjával és illemével szembemenve, jócskán bokán felül értek, és nadrágot is hordott.

Már a Wilde-dal való megismerkedése előtt is úgy tartotta, hogy a nőket nem szabad fűzőbe zárni, a hosszú, sokszor abroncsos szoknyákkal korlátozni a mozgásukat, mert ezzel az önrendelkezésüket is kalodába zárják.

A szabad mozgás nem csupán testi igényt jelentett Constance gondolkodásában, hanem azt jelképezte, hogy a nőknek igenis lehetőséget kell teremteni arra, hogy dolgozhassanak, és a férfiak nélkül is képesek legyenek eltartani magukat. A fűző szerinte párhuzamba állítható azzal a távol-keleti szokással, hogy a lányok lábfejét elkötözték. A „lótuszlábak” kizárólag a férfiak esztétikai és szexuális igényeit szolgálták, kiszolgáltatott helyzetbe hozva ezzel a nőket, akik megnyomorított lábfejük miatt képtelenek voltak érdemi munkát végezni.

Constance szerint a fűző a XIX. századi Európa „lótuszlába”, amely kiskorúságban tartja a nőket. 

1887-ben Oscar Wilde elvállata a The Lady’s World főszerkesztését, amely a feminizmus egyik fontos lapja lett. Így fogalmazta meg a női magazin célját:

„Nem csupán azzal kellene foglalkoznunk, hogy mit viselnek a nők, hanem azzal is, hogy mit gondolnak és mit éreznek.”

A lap szerkesztésében Constance Wilde is tevékenyen részt vett, bizonyos tekintetben ő volt a magazin arca, és voltak, akik úgy vélték a kortársaik közül, hogy a szerkesztés nem is Wilde dolgozószobájában történik, hanem Constance szalonjában. 

Bosie

A családi, és alkotói idill nem tartott sokáig, ugyanis Wilde a második gyerek születése után szexuálisan elhidegült a feleségétől. Egy levelében arról beszél, hogy megszűnt köztük a romantika, a vágynak is jobbára csak az emléke maradt meg. 

Hogy a kapcsolatuk kihűlésében mennyire volt szerepe Lord Alfred „Bosie” Douglas megjelenésének, nem tudjuk. Az azonban bizonyos, hogy a vágytól átitatott szerelmes leveleket ezek után Wilde nem Constance-nak, hanem Bosie-nak írta. Hogy Constance mennyit tudott Wilde és a fiatalember kapcsolatáról, arról nincs biztos információnk, azonban nem vált el a férjétől, akkor sem, amikor Wilde-ot 1885-ben két év börtönbüntetésre ítélték homoszexualitásért.

feminizmus börtön Oscar Wilde Constanze Wilde szodómia
Constance Lloyd – Forrás: Wikipedia / wildetimes.net

A per nagy port kavart, így az asszony, hogy a fiait mentse apjuk botrányos hírétől, Wilde-ot lemondatta apai jogairól, a fiúkkal Svájcba, majd Olaszországba költözött, és a gyerekek nevét Hollandre változtatta. Férjével megszakította a kapcsolatot. A börtönben is csak egyszer látogatta meg, hogy tudassa vele az anyja halálhírét.

Miután Wilde kikerült a börtönből, és anyagi támogatásért fordult az asszonyhoz, a segítségnyújtást Constance ahhoz kötötte, hogy a férje szakítson meg minden kapcsolatot Bosie-val. 

Valószínűsíthető, hogy Constance sosem tudta magát túltenni azon, hogy Wilde egy férfival csalta meg. A korszakban a homoszexualitás bűncselekménynek számított. Az utolsó kivégzés, amelyet egy meleg pár tagjain hajtottak végre „szodómia” miatt – ahogyan a korban a homoszexualitást nevezték –, 1836-ban volt Angliában. 1861-ben változtatták a kiróható halálbüntetést 10 év börtönre, a társadalmi megítélés viszont nem sokat változott Wilde peréig. Az egyébként radikálisan szabadgondolkodó Constance sem volt képes elfogadni a férje viszonyát.

A nő 1889-ben, negyvenévesen halt meg Genovában, vélhetően egy orvosi műhiba következtében. Emléke hamar elhalványult a férje zsenialitása mellett, de reméljük, hogy Franny Moyle kutatásai hatására hamarosan többet is megtudhatunk ennek a jobb sorsra érdemes nőnek az életéről. 

Források: www.theguardian.comacademia.edureal.mtak.huvictorianweb.orgthemarginalian.org; valamint 

Fanny Moyle: Constance: The Tragic and Scandalous Life of Mrs Oscar Wilde. Pegasus Books, New York, 2012. 

Kiemelt kép: Wikipedia / elpais.com

Miklya Luzsányi Mónika