Nézzük, mi vár rátok hétfőn!

A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga teljes hossza 240 perc, amelyet a két feladatlap 90 és 150 perces munkablokkokra tagol.

Az elsőben szerepel a megelőző évekéhez hasonló szövegértési-nyelvi feladatsor, illetve egy újonnan bevezetett irodalmi feladatlap. (A tartalmukra még visszatérek.) E két feladategység megoldására összesen 90 perc áll rendelkezésetekre: 40, illetve 20, tehát összesen 60 pontot szerezhettek velük.

A második feladatlap tartalmazza az esszéfeladatot, megírására 150 perc, tehát két és fél óra áll rendelkezésre, itt összesen 40 pont szerezhető. Két feladattípus közül lehet választani. Vagy műértelmezést írtok a megjelölt alkotásról, vagy annak egy kiemelt részletéről a megadott szempontok szerint, vagy úgynevezett témakifejtő dolgozatot készítetek (például motívumelemzés, műfaji sajátosságok bemutatása), amelyben több, általatok szabadon kiválasztott és megidézett alkotásra ki kell térnetek. 

Helyesírási hibákkal összesen nyolc, nehezen olvasható, illetve rendezetlen írásképpel két pont veszíthető.

Mit érdemes átnézni az egyes feladattípusokhoz az utolsó napokban?

Könnyen mondhatnánk, hogy a szövegértésre készülni nem lehet… Tudunk olvasni, értünk magyarul, random szöveg alapján igaz–hamis feleletekre, információkeresésre, táblázattöltésre, adatok csoportosítására, összegzésére célzottan gyúrni nem lehet. Ez így is van, erre volt négy, sőt tizennyolc évünk, tökélyre fejleszteni anyanyelvi kompetenciánkat, jó szintre emelni olvasási tempónkat, megtanulni eligazodni az írott információk szövetében.

Van értelme azonban átlapozni a fontosabb leírónyelvtan-fejezeteket, mert az elmúlt évek feladatlapjai, de az idei új érettségihez az Oktatási Hivatal által megajánlott egyetlen mintateszt is be-behív egy-egy feladatot, amely a bennük szereplő tudáshalmazra apellál.

Érdemes tisztában lennünk a szóelemek, illetve a szófajok rendszerével, hangalak és jelentés kapcsolatával, a hangtörvényekkel, illetve a mondattan főbb építőköveivel. Nem kell már stabil, rendszerszinten reprodukálható tudásra törekednünk ezekben az utolsó napokban, a feladatok logikájából a válaszok általában kikövetkeztethetők, amennyiben az adott nyelvtani jelenséget egyáltalán ismerjük, felismerjük, főbb kategóriáit átlátjuk és megnevezni tudjuk.

Az elmúlt évek tesztlapjaiból idén kikerül az érvelés, illetve a gyakorlati szövegalkotás, helyébe új feladatsor kerül, mely kísérletet tesz a négy év irodalmi ismeretanyagának számonkérésére.

Szkeptikusan állok a szándék sikerességéhez. Az idén érettségizők lesznek sajnos a tesztalanyok, számukra a hivatalos oktatási platformok sem nyújtanak hathatós segítséget. Gyakorlott tankönyvszerzők kísérletet tettek – hiányos információk birtokában – irodalmi tesztek megalkotására, amelyeken az év során edződni lehetett, ám végső soron mégiscsak torpedózni tudunk most, mire lehet majd szükség és mire nem, ebben a lexikális tudást mérő feladatlapban.

Néhány ajánlás (hashtag vagy filter) a hétvégi tankönyvlapozgatáshoz – erre fókuszáljatok:

  • görög és római istenek neve, a hozzájuk rendelhető területekkel együtt;
  • szerzők és műveik (ki mit írt, illetve mit ki írt), összpontosítva elsősorban a magyar (és nem a világ-) irodalom jeles képviselőire;
  • memoriterek – az interneten szuper memoriterkvízeket találtok, érdemes akár két gyötrelmesebb tanulási szakasz közé pihenésként is beékelni egyet-egyet közülük;
  • főbb irodalmi műfajok és definícióik;
  • költői képek és alakzatok nevei, meghatározásaik;
  • legfontosabb korstílusok és stílusirányzatok jellemzői.

Ha ez a felsorolás újabb pánikhullámot indított bennetek, akkor gondoljatok arra, hogy az írásbelin megszerezhető 100 pontból az irodalmi teszt mindössze 20-at ér. Fontos 20 pont, de nem az életünk múlik rajta.

Válassz a felsorolásból egy-két pontot, és eredj azoknak utána e rövid idő alatt. Azt nyúzd, amivel egyébként is szívesen foglalkozol. Ha feltölt vagy megnyugtat a memoriterek morzsolgatása, ismételgesd őket a reggeli kávé mellett.

Ha szereted rendszerben látni a dolgokat, olvasd egymás után a nagy irodalmi korszakokat, illeszd össze a kirakós monumentális darabjait, és engedd, hogy átmosson egy-egy összefüggés revelatív felismerése.

Ha élénk a fantáziád, kortársaddá tudod képzelni magadban rég meghalt szerzőink többségét, merülj el egy kicsit díszes-veretes soraikban, fújd le róluk a port, és próbáld elképzelni, hogy hús-vér, gyarló emberek voltak ők is, mint bármelyikünk, hátha könnyebb lesz megjegyezni, miért pont azt írták, és miért pont akkor, amit.

A legnemesebb feladat mind közül: az esszéírás

Ha az én diákjaim volnátok, a lelketekre kötném, hogy itt vegyetek jó nagy levegőt, és merüljetek nagyot igazán! Készülni rá ismételten nem lehet, ám értő figyelemmel és igazságkereső igényességgel állni a feladat elébe igen.

Az eddig megismert irodalmi alkotások elemzéseit forgatni legfeljebb csak az elv és a módszer miatt érdemes – az érettségi tesztek többnyire a törzsanyagon kívül eső széles halmazból merítenek. Nagy eséllyel tehát olyan művel (novella, vers) fogtok találkozni, amit nem ismertek, talán még a szerző nevével is csak említés szintjén találkoztatok.

A feladat mindig pontosan és részletesen fogalmaz, többnyire határozott elemzési szempontokat kínál és vár el a vizsgázótól. Nem célszerű tehát az évek során megismert értelmezési szempontok szerint átgondolatlanul végignyargalni a szövegen. Olvasd el, és értsd meg jól, mit vár tőled a feladat, és a kért fókusz köré rendezd az esszédet!

Az elmúlt években a műelemzés mellett összehasonlító esszéfeladatot is választhattak a diákok, ez a feladattípus ettől a tanévtől – nagy bánatomra – felkerült az emelt szintű érettségi vizsgafeladatai közé. Helyette érkezett az úgynevezett témakifejtő dolgozat, amelynek kereteit – az irodalmi tesztsorhoz hasonlóan – egyelőre csak érzékelni lehet.

Az itt várható feladat az irodalom nagy témáihoz, toposzaihoz kapcsolódik (szerelem, elmúlás, ősz, tavasz, tél, út, utazás, hajó, kút, éjszaka, hajnal, tenger, nagyváros, erdő…). Azt kéri a vizsgázótól, hogy két-három konkrét irodalmi alkotás alapján vázolja fel, miként jelenik meg, s milyen többlettartalommal és jelentésárnyalatokkal bír az adott motívum az irodalomban.

Fontos, hogy a kiválasztott művekben részletesen fejtsétek fel az adott motívum reprezentációit, teljességében és részleteiben, a felmutatáshoz használt költői képeket, grammatikai fordulatokat elemezve, a szöveg struktúrájának tükrében is beszéljetek a jelenségről.

Az esszéfeladathoz használhattok szöveggyűjteményt!

Nagyon fontos információ, hogy az írásbeli érettségi MÁSODIK FELADATLAPJÁHOZ, tehát az esszéfeladathoz – az eddigi évek gyakorlatától eltérően – használhattok szöveggyűjteményt. A kötetekről az iskolának kell gondoskodnia elegendő példányszámban a vizsgára kijelölt tantermekben. Ezzel tehát nincs dolgod, ha csak nem annyi, hogy a hátralévő időben rákérdezel még a tanáraidnál, felkészült-e erre az intézmény. 

Ha tehát azért ódzkodtatok volna az új esszéfeladattól, mert a műelemzéssel ellentétben itt nem áll rendelkezésetekre konkrét szöveg, amire hivatkozni, amit vesézni lehet, most már bátran nekiveselkedhettek, mert támaszt benneteket négykötetnyi vers-, novella- és prózarészlet, amikből izgalmas csokrot rendezhettek egy-egy nagy irodalmi vándortéma köré. Tulajdonképpen szabadságot kaptok, és lehetőséget a szárnyalásra, csak a szervezőelvet köti, ajánlja meg a feladat. 

Töltsétek okosan, szövegközelben ezt a pár napot

Ne izguljatok, a teszt, bár helyenként fájdalmasan nyers, végső soron mégiscsak rátok kíváncsi. Legyetek hát ti is kíváncsiak saját magatokra, az erőtökre, arra, milyen magasra tudtok egyetlen hatalmas lendülettel felrepülni.

A könyveket, a verseket, novellákat és regényeket, a történeteket pedig vigyétek magatokkal. Általuk gazdagodtok. Általuk szembesültök a világgal.

Az irodalom végigkísérhet benneteket szertelenül könnyű és fájdalmasan nehéz időszakokon. Kapaszkodót nyújtanak. Elcsendesülni, megérteni, később pedig megfogalmazni segít majd az életeteket. 

Kiemelt képünk illusztráció – Forrás: Getty Images / smolaw11

Herold Eszter