Érettségi után és az egyetemi évek előtt – tehát 2004 májusában – még nem foglalkoztatott nagyon más, mint a szintidők és a világranglista-helyezések, de azért örültem, hogy ki tudok egy kicsit kapcsolódni, és lehet valaminek örülni. A gimiben három töritanárt fogyasztottunk, úgyhogy nekem Európa történelmét csak az első világháborúig tanították, aztán volt valami „alibióra”, amit társadalomismeretnek neveztek, de az inkább csak valamiféle kikapcsolódás volt az érettségi tantárgyak között. 

Szóval elég mélyről indultam, míg eljutottam addig, hogy bátran és büszkén tudom kijelenteni: keményvonalas EU-rajongó vagyok (annyira B-közép, hogy erről egy főiskolai diplomát is szereztem Európai Uniós tanulmányok néven), és még érvekkel is alá tudom támasztani a pozitív érzelmi kötődésem. 

Persze ez is olyan, mint egy szerelem, amiben egyik fél sem tökéletes, jó esetben látjuk egymás hibáit, de azért a mérleg egyik oldalán több van, mint a másikban. Az én EU-mérlegemben az előnyök jobban lehúzzák a mérleg nyelvét, de tudom, hogy a negatívumokból sincs hiány.

Béke

Egy olyannyira pacifista embernek, mint én, nem is kell több érv, minthogy a tagállamok közt uralkodó eddigi leghosszabb békeidőszak az EU-nak köszönhető. Ezzel a céllal jött létre a második világháború után, és ezt a vállalását eddig teljesítette is, amiért 2012-ben Nobel-békedíjjal jutalmazták.

Számomra a békénél nincs nagyobb társadalmi és politikai érték, valamint nemesebb cél, és hiszek abban, hogy a békét egységben lehet elérni. Ezért nekem az EU a béke szimbóluma.

Demokrácia

Amikor az EU létrejött 1957-ben, a jelenlegi tagországok közül mindössze 12 demokratikus berendezkedésű tagállama volt. Mára ez mind a 28 tagországra igaz (többé-kevésbé). Ezzel az EU a világ legnagyobb demokratikus közössége, és igyekszik érvényesíteni a jogállamiság elveit a tagországaiban. Olyan kort élünk, amikor a demokrácia létjogosultsága, funkcionalitása erősen megkérdőjelezett, de számomra még mindig ez a legelfogadhatóbb opció, és a számtalan hibájával együtt ez áll a legközelebb a gondolkodásomhoz. Az EU számomra egy kapaszkodó a demokráciába.

Egyesülve a sokféleségben 

Gondolom, nem kell magyaráznom, miért hiszek abban, hogy a világ sokkal jobb hely attól, ha különbözőek vagyunk. Nem hiszek az uniformizálódásban – a sokszínűségben hiszek. Az EU hivatalos mottója 2000-től az, hogy „Egyesülve a sokféleségben”. Számomra ez azt jelenti, hogy saját (nemzeti) és személyes identitásunkat megtartva, egy olyan egységet hozunk létre, amely erősíti és segíti egymást. A közös szimbólumok, mint a zászló, a himnusz és az ünnepnap is ezt jelképezik: nem akarják, és soha nem is fogják helyettesíteni vagy felülírni a nemzeti szimbólumokat, egyszerűen csak adnak egy újabb identitást, ami gazdagíthatja a meglévőket. Az EU-nak 24 hivatalos nyelve van, és szerződéses szinten védi a nemzeti identitásokat is. A 12 csillag a tökéletes egységet adja vissza (és semmi köze a tagállamok számához), amit az időszámításból ismerünk: 12 hónap, 12 óra. 

Az EU ezért számomra az elfogadáson alapuló sokszínűség szimbóluma.

Kompromisszumkészség

Az egyik legnehezebben tanulható emberi tulajdonság, de talán a legfontosabb a békés együttélés érdekében. Akkor értettem meg, hogy ez milyen elképesztően nehéz egy ekkora közösségben, amikor a főiskolán, az egyik szemináriumon megpróbáltunk szimulálni egy bizottsági ülést, ahol valami marginális kérdésben kellett volna egyességre juttatni a 28 tagállamot. Huszonnyolcféle érdek feszült egymásnak, ment az adok-kapok, egymás puhítása vagy befenyítése. Mi egyetlen üggyel próbáltunk megbirkózni, míg az unió testületeiben számtalan esetben kell kompromisszumra törekedni. Gondoljunk csak bele, hogy ez a mi kis privát életünkben mekkora kihívás! Máris el lehet képzelni, hogy több millió uniós polgár esetében milyen diplomáciai sikert jelent minden egyes megkötött egyezmény. 

Az EU ezért az együttműködésre törekvés szimbóluma.

Legnagyobb gazdasági egység

Ahhoz, hogy gazdaságilag fel tudjuk venni a versenyt olyan nagyhatalmakkal, mint Kína vagy az Egyesült Államok, nincs más választás, mint egységet képezni és kereskedelmi szövetséget létrehozni. Amit az EU elért ebben, az egyedülálló a világon. Így egységben a kínai export két és félszeresét és az amerikai export háromszorosát produkálja az EU. A világ 80 országának első számú kereskedelmi partnere, amit egyetlen tagállamnak sem sikerült volna külön elérni. Harmincegy millió állás kötődik a exporthoz az unióban, amely elkötelezett híve a „fair trade” elveknek, és ezt az egység erejével határozottabban tudja képviselni a partnerei felé. 2015-ben elkötelezte magát a „kereskedelem mindenki számára” elv mellett is, amelyben a gazdasági növekedést a társadalmi igazságossággal-, az emberi jogok érvényesítésével-, valamint az egészség- és a környezetvédelemmel kombinálva igyekszik elérni.

Egyenjogúság

Soha véget nem érő harc ez a különböző diszkriminációk ellen, de az EU határozottan és elszántan küzd olyan területeken, mint a „azonos munkáért azonos bér”, a munkavállalók védelme, a nőjogok javítása, vagy épp a szülési szabadság mindkét szülőre vonatkozó érvényre juttatása.

És íme, néhány hétköznapokat érintő vívmány:

Utasbiztosítás

Igen, az utazásainkra is van egységes uniós szabályozás. Ha késik a gépünk vagy törlik a járatot, és egy éjszakát hotelban kell töltenünk, azt a repülőtársaságnak (sőt, vonatközlekedés esetén a vasúti társaságnak is) meg kell térítenie az utasoknak. Ha az IC több mint egy órát késik, és emiatt visszakapunk a jegy árából (még ha erről sokan nem is tudnak), azt is azoknak a jogszabályoknak köszönhetjük, amiket 2005-től kezdve vezettek be a légi- és vonatközlekedést magukba foglalva.

Biztonságosabb közlekedés 

Mivel a közlekedési kihágásokat az EU egész területén lehet bírságolni, tehát egy olaszországi gyorshajtásért Magyarországon is felelősségre lehet vonni a vezetőt, ezért folyamatosan csökken a halálos kimenetű balesetek száma az unió területén. Emellett az EU komoly összegeket fektet az utak minőségének javítására, a közlekedési lámpák és jelzések korszerűsítésére és az útbiztonság növelésére. Valószínű, hogy a célját így sem sikerül elérnie, miszerint 2020-ig felére szorítja vissza a halálos közlekedési balesetek számát a 2010-es adatokhoz képest, de míg 2001-ben 54 ezren haltak meg Európa útjain, addig 2010-ben már „csak” 31.500-an, míg 2018-ban 25.600-an. 

A vásárolt áru visszaküldésének joga

Ennek a jognak a létével leginkább Londonban szembesültem, ahol az online vásárlás sokkal népszerűbb és elterjedtebb, mint otthon. A vásárolt termék cseréjének vagy visszaküldésének joga nagyon sokszor védett meg attól, hogy olyan dolgokat tartsak meg, amik nem megfelelőek, amikor rossz méretet választottam, vagy kiderült, hogy valójában semmi szükségem nem volt az adott termékre. Igen, ez is EU-s jog, hogy 14 napon belül visszaküldhetjük a vásárolt termékeket függetlenül attól, hogy azt egy webshopban, Mári néni kisboltjában vagy egy privát lakásban rendezett sales partyn vettük.

2014-ben alkottak erre szabályozást, amelynek értelmében – bizonyos formai követelmények betartása mellett – meg sem kell indokolni a vásárlástól való elállást.

Apa szabi

Az idei év egyik ünnepelt szabályozása a szülés utáni apai szabadság meghosszabbítása, ami minden tagországban minimum tíz napot biztosít a férfiaknak, akkor is, ha vér szerinti gyerekük született, és akkor is, ha örökbe fogadtak a szülők. Ezt nem kötelező egyben kivenni, ami ad egy kis rugalmasságot az apáknak. A legtöbb tagországban ez komoly előrelépésnek számít.

Ételminőség, eredetvédelem

Az EU ételminősítési rendszere az egyik legszigorúbb a világon. A részletes tápanyag-összetétel és tartalom, a származási hely megjelölése és az allergének feltüntetése mind kötelező és egységesített. Szigorú szabályozás és ellenőrzés alá esik az olyan kifejezések használata, mint „alacsony zsírtartalom”, organikus, bio. Illetve egy minden tagállamot magába foglaló rendszernek köszönhetően gyorsan informálni tudják a tagállamokat olyan ételekről, amik mérgezést vagy bármilyen más veszélyt hordoznak. Az EU komoly hangsúlyt fektet a tradicionális ételek védelmére is, és arra, hogy a különböző márkaneveket (például kalocsai paprika, pármai sonka) senki ne használhassa jogtalanul. Az ilyen ételek előállításának helye és módszere nem változtatható. 

Tiszta vizet minden pohárba!

Tavaly Göteborgban fogadták el azt az uniós alapelvet, mely szerint mindenkinek joga van a jó minőségű, tiszta ivóvízhez is. Az Európai Unióban a legtöbb ember könnyen hozzáfér igen jó minőségű ivóvízhez, ám azt kevesen tudják, hogy ez a fogyasztók védelmében folytatott sok éves uniós szabályozási munka eredménye.

Az új szabályok értelmében, a tagállamoknak javítaniuk kell az ivóvízhez való hozzáférést mindenki, de különösen a veszélyeztetett és marginalizált csoportok számára. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nyilvános helyeken fel kell állítani ivóvizet biztosító berendezéseket, kampányok keretében tájékoztatni kell a lakosságot a számukra szolgáltatott víz minőségéről, és ösztönözni kell a közigazgatási szerveket, valamint a középületeket az ivóvízhez való hozzáférés biztosítására.

Környezetvédelem 

Az előző ponthoz kapcsolódóan az EU-nak köszönhetünk rengeteg olyan szabályt, amely igyekszik lassítani a klímaváltozást. Az EU csatlakozott a párizsi egyezményhez, és minden tagországában próbálja érvényesíteni annak előírásait.

A levegő minőségének javítása az EU egyik leghangsúlyosabb környezetvédelmi vállalása, amit nagyvárosi lakosként különösen nagy lelkesedéssel üdvözlök.

Ezen kívül az elektronikus hulladék újrahasznosításában is fontos lépéseket tett, így mindenkinek joga van ingyenesen visszajuttatni a gyártóhoz az elromlott vagy használaton kívüli tévét, hűtőt, mosógépet.

Persze az én szubjektív szempontok alapján összeállított listámat még sokáig lehetne folytatni, például olyan – mindenki számára ismerős – előnyöket felsorolva, mint a roaming tarifák egységesítése, az Erasmus ösztöndíjrendszer, az egészségügyi kártya, ami az egész unió területén biztosít alapvető egészségügyi szolgáltatást – vagy a kevésbé ismertekkel, mint az együttműködő titkosszolgálatok és terrorelhárító-egységek munkája, mely számtalan merénylet megelőzéséhez és nemzetközi bűnözők elkapásához járult hozzá az elmúlt években.

Számomra az unió biztonságot, kiszámíthatóságot ad, és olyan értékeket képvisel, amelyek nekem személy szerint is elengedhetetlenül fontosak: az egyenjogúság, a tolerancia, a béke vagy a környezetvédelem.

Ezért vagyok EU-rajongó úgy is, hogy most éppen egy olyan országban élek, amely a kilépés mellett döntött. 

Pásztory Dóra

A május 26-i EP-választással kapcsolatban az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája egy sor on- és offline rendezvényt szervez. Ezekről a www. szavaznifogok.hu oldalon találsz bővebb információt.