1.

„A történelem, bármennyire is a tömegek műve, egy-egy kiemelkedő személyiség karján sétál be az emlékezet házába.”  (Anyám könnyű álmot ígér, 1970)

2.

„A nyugalomhoz az kell: tudja az ember, hányadán áll a világgal.”  (Anyám könnyű álmot ígér, 1970)

3.

„Hűség és bátorság csak olyan emberek körében tanyázik, akik tiszta lelkiismerettel vannak egymás iránt: akiknek mosolyába nincsen kés göngyölve, szavaik pedig nem arra valók, hogy a szándékaikat eltitkolják velük.” (Az idő markában, 1984)

4.

„A félelem, amely az erdei vadak létének és fennmaradásának legelső feltétele: az embert megnyomorítja.”  (Nagyenyedi fügevirág, 1978)

5.

„Isten, mikor a bűnbe esett embert az édenből kiűzte, vigasztalásként egy szál fügevirágot nyújtott át neki. Ez minden, amit meghagyok tenéked a paradicsomi boldogságból. Senkitől vissza nem vonható jogodat az álmodozáshoz.”  (Csillag a máglyán, 1975)

 

Sütő András fiatalon

6.

„Addig élünk, amíg módunkban áll visszafelé tekinteni.”  (Anyám könnyű álmot ígér, 1970)

7.

„Ki tehet róla, hogy porszemként kaptuk az életünket is, az egyetlent? Ki rendelte vajon, hogy a porszem igazsága nélkül értelmetlenné válik az egyetemes jog és igazság is, amelyet nem keresnünk kellene, hajszolni, mint gyermek a szivárványt, hanem ott kellene lennie mindenütt, ahol meghirdették?”  (Egy lócsiszár virágvasárnapja, 1975)

8.

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.”  (Anyám könnyű álmot ígér, 1970)

 

Fotó via art7.hu