Mivel az Európai Uniót eddig egyetlen ország sem hagyta el, a gazdasági szempontból „ismeretlenbe” történő lépés jogosan kelthet aggodalmat. A gazdasági „függetlenedéstől”, az el nem köteleződés és kivonulás politikájától a brit lakosság egy része azt reméli, hogy az országot saját igényeihez tudja igazítani. Másrészt, hogy kiszámíthatóbbá tudja tenni a felgyorsult és ellenmondásokkal teli globalizált világot. Az efféle megosztó, bizonytalanságokkal terhelt és válságos helyzetben értékelődik fel az egységet és folytonosságot, valamint a brit értékeket és vonásokat megtestesítő – és megtestesíteni hivatott – uralkodócsalád, a Windsor-ház. Csakhogy most ott is éppen egy válsághelyzet állt elő, a közvélemény legalábbis mindenképpen annak tekinti Harry és Meghan „kiválását”.

A dinasztia mérték, a monarchia érték

Első olvasatra a királyság talán idejétmúlt államformának tűnhet, azonban a briteknél az alkotmányos monarchia a XVII. század végétől napjainkig folyamatosan formálódott, és a középkorig visszanyúló államjogi gyökerekkel büszkélkedhet. A korlátozott monarchiában az államhatalom egésze jelképesen a mindenkori uralkodót illeti meg. Elméletben a kormány miniszterei az uralkodó legfontosabb szolgái, amíg a parlament egy tanácsadó szerv számára, amely javaslatokkal látja el, a bírák pedig a nevében eljáró helyi jogi döntnökök.

A valóságban a monarchia feje a hatalmat csupán korlátozott mértékben gyakorolja, inkább a háttérből szemléli, ahogy a királyság államrendszerét szabályozó törvények keretében megválasztott vagy kinevezett testületek – a parlament (alsóháza), a kabinet és a bíróságok – a nevében és helyette „ellátnak” egy-egy nagyobb feladatkört.

Mindamellett, hogy a királyi család számottevően gyarapítja a szigetország idegenforgalmi bevételeit, a monarchiát a stabilitással és folyamatossággal szokták azonosítani. A világ változó, a királyság „örök”, s az ország élén „mindig” ott áll majd egy bölcs és megfontolt uralkodó, aki a kiszámíthatóság és állandóság jelképe és egyben őre is. Ezek a Windsor-dinasztia egészére kiterjesztett elvárások azonban nem minden esetben teljesülnek: ne feledjük, a királyi család tagjai is érző lények, sőt előfordul az is, hogy hibáznak, a születésük által rájuk rótt kötelességek alól mégsem bújhatnak ki népharag nélkül.

A kontinentális Európára jellemző utcai fesztiválok, ünnepélyek, felvonulások a szigetországban – azon belül is elsősorban Angliában – kevésbé ismert fogalmak. (Választásokkor a pártok nagygyűlést és felvonulást sem tartanak.) Mindezek hiányát a dinasztiához és a monarchiához fűződő események hivatottak betölteni. Így válik egy-egy, a Windsorokhoz köthető esküvő, születés vagy haláleset nagy felhajtással övezett látványossággá, amelyek a korona alattvalóit az utcára viszik. A tömegmédiának hála a XX. századtól az uralkodócsalád élete fokozatosan az érdeklődés középpontjába került. A közéleti napilapok árgus szemekkel figyelik, hogy a dinasztia tagjai – mint az Egyesült Királyság „jelképei” és „termékei” – eleget tesznek-e a szokások és hagyományok által „elvárt” viselkedésnek.

Ugyanakkor a század végére a bulvárlapok híradásai is általános jelenséggé váltak: az uralkodócsalád vonatkozásában fennálló íratlan elvárások a közember számára szappanopera-szerű cikkekben köszönnek vissza, amelyekben mindig akad egy aktuális kedvenc és egy népszerűtlen szereplő is a Windsorok között. Ez most is így van.

Korábban a válás is tilos volt a királyi családban

A monarchiához kapcsolódó hagyományok fellazulása, formálódása – szembetűnően – VIII. Eduárd király lemondásával vette kezdetét, aki röpke tizenegy hónapnyi uralkodás után önként mondott le a trónról. Tette mindezt azért, hogy feleségül vehessen egy épp másodízben válófélben lévő felső osztálybeli amerikai hölgyet, Wallis Simpsont. A házassági szándéktól eltántoríthatatlan uralkodó 1936-ban kormányzati válságot idézett elő: morgantikus – azaz nem azonos társadalmi rétegből származó – házassága méltatlan volt a királysághoz.

Másrészt a korabeli anglikán egyház – amelynek mindenkori feje a brit uralkodó – az újraházasodást akkor még csak megözvegyülés esetén engedélyezte. A trófeaférjvadászként lefestett, többszörösen elvált amerikai hölgy, továbbá a hitleri Németországgal a háttérben kiváló viszonyt ápoló Eduárd kedvéért azonban sem az egyház, sem a politikai elit nem volt hajlandó változtatni az egyházi előírásokon és a politikai hagyományokon. A lemondott uralkodó helyét öccse, VI. György, a jelenlegi királynő, II. Erzsébet édesapja vette át.

A hagyományok lassú változását kiválóan szemlélteti Károly walesi herceg esete. A herceg és az első felesége, Diána frigye – noha azonos rangúak házassága volt – valós érzelmi kötődéstől mentesnek bizonyult. Mindketten a rangjuknak megfelelő társadalmi kötelességnek tettek eleget, miközben Károly mindvégig fenntartotta viszonyát tényleges szerelmével, Kamillával, akivel a házasságot a nő rangon aluli volta miatt a család akkor még nem engedélyezte. Diána hercegné a szigorú protokoll és kötelezettségek börtönébe került, a színfalak mögött végtelenül boldogtalan és lelki problémákkal terhelt volt. Aktív részvétele a jótékonykodásban és társadalmi célú programok megvalósításban túlmutatott a dinasztia megszokott, jelképes, protokolláris tevékenységén. A jó szándék és a belső hivatástudat mellett mindezek menekülést kínáltak a hercegné számára a palota magányából.

Károly herceg és Diána hercegné - Forrás: Getty Images/Tim Graham Photo Library

Elhidegülését Károlytól egy idő után nem leplezte tovább, önéletrajzi munkája, sajtómegnyilvánulásai kényessé váltak a dinasztia számára.

A bulvárlapok 1992-ben számoltak be Károly hosszú évekre visszanyúló házasságon kívüli viszonyáról Kamillával, ezután engedélyezte II. Erzsébet királynő a hercegi pár számára a válást.

Károly újraházasodott, és feleségül vette élete szerelmét, Kamillát, Diána élete pedig egy párizsi autóbalesetben tragikus véget ért, 1997 augusztusában.

Károly herceg és Kamilla hercegné - Forrás: Getty Images/Tim Graham Photo Library

Az uralkodócsalád egykori tagjának, „fekete bárányának” búcsúztatása hatalmas fejtörést okozott, hiszen mivel a dinasztia és Diána viszonya köztudottan elmérgesedett, minden megnyilvánulás mesterkéltnek hathatott volna. Ráadásul az uralkodópár, Erzsébet királynő és Fülöp herceg pont a temetés utáni hetekben ünnepelte volna – ötven év házasság után – az aranylakodalmát. II. Erzsébet királynő visszafogott, lényegre törő és az arany középutat kereső beszéde – ahogy korábban, úgy ez alkalommal is – képes volt az egyensúlyt visszaállítani a dinasztia és az alattvalók között.

Rövid, egyperces beszédében „kibékült” Diánával, a „szívek királynőjével”, majd jelképes gesztusként fejet hajtott az elvonuló koporsó előtt.

Megxit, avagy menekülés a süllyedő hajóról?

1936 óta nemcsak a világ, de a brit monarchia hagyományai is sokat változtak. Károly herceg fiai, Vilmos és Harry esetében a rangon aluli házasság már nem váltotta ki sem a család, sem a politikai elit ellenkezését. Így vált a Windsor-ház tagjává a polgári származású Kate Middleton és Meghan Markle.

Amíg a bulvár Katalint és Vilmos herceget a kapcsolatukkal együtt pajzsra emeli, és a brit származású hercegné minden apró közszerepléséről csodálattal írnak, addig az amerikai származású Meghant mondvacsinált okokkal és szenzációéhes módon a kezdetektől kritizálják, és minduntalan Katalinnal hasonlítják össze.

A Windsor-ház történetében utóbbi a kívülálló, ügyetlen amerikai, az előbbi pedig a minden szerepkörében tökéletes brit hercegné.

Kate Middleton és Meghan Markle - Forrás: Getty Images/Karwai Tang/WireImage

A folyamatos és igaztalan támadások miatt – amelyek a családon belüli kapcsolatokat is próbára teszik – Harry és Meghan az Egyesült Királyság elhagyása mellett döntött. Édesanyját a sajtónak tulajdoníthatóan már elvesztette a herceg, és nem kívánja ugyanezt a saját családjával megélni.

A hercegi pár bejelentése – amely idő előtt, a Brexit kellős közepén szivárgott ki – nem a „legalkalmasabb” pillanatban érte a szigetországot.

Kivonulásuk a monarchiából és a dinasztiából sokak szemében cserben hagyásnak, árulásnak minősül, önmagában pedig a „Megxit” megjelölés azt sugallja, hogy egy kívülálló, amerikai nő bontotta meg a Windsor-ház korábban tökéletes egységét. A világháborúk között felmerült, hogy V. György másodszülött gyermeke, Albert György (a későbbi VI. György, II. Erzsébet édesapja) kormányzó alkirályként Kanada élére kerüljön. Ez a megoldás akár Harry esetében is felmerülhetett volna. Ehelyett a kiváltságokról lemondva, a monarchia életéből kivonulva, Meghan és Harry Kanadában a korona egyszerű és önfenntartó „alattvalói” kívánnak lenni, akik a továbbiakban semmilyen formában sem részesülhetnek megkülönböztetett bánásmódban a kanadai kormányzat részéről.

Harry herceg és Meghan hercegné - Forrás: Getty Images/Karwai Tang/WireImage

Dupla krízis

Az uralkodócsalád példamutató helytállása olyan krízisidőszakban, mint a második világháború, hitet és lelki erőt adott a szigetország lakóinak. A Brexit körüli megosztottság nem kedvez a Windsor-ház körül zajló eseményeknek. Harry herceg „kivonulása” a monarchiából kiváltképp szerencsétlen időpontban zúdult az országra, miközben a Károly herceg öccse, András körüli botrány is tépázza a család nevét.

Az állandóságot képviselő II. Erzsébetnek hét évtizedes uralkodása idején – amellyel ez év januárjában érte utol Ferenc Józsefet – számos krízishelyzettel is meg kellett küzdenie. A botrányok kapcsán a királynő csak akkor nyilatkozik, ha valóban kell, és akkor nem mond se sokat, se keveset, nem kommentál és a pártatlanságát is fenntartja.

Az Egyesült Királysághoz hasonlóan a Windsor-ház is túlélt válságokat, a jelenlegi helyzet azonban annyiban különleges, hogy az országot és a dinasztiát egyszerre éri változás. A Brexit számos kérdést vett fel a „szabadságát visszaszerző” monarchia további irányvonalát és jövőjét illetően, miközben a krízisekből mindig felálló Windsor-ház is a megújulás előtt áll az országgal együtt.

Dr. Szeghő Patrik

Kiemelt kép: Matt Marga graffitiművész munkája a londoni Hyde Parkban – Forrás: Getty Images/Dan Kitwood