–

Nagyon kíváncsi voltam már az új NAT-ra

A hírek között akadt olyan, ami arra engedett következtetni, hogy elég ígéretesnek látszó gondolatokat is találunk majd benne. Tényleg hittem és bíztam benne, hogy végre igazán modern dokumentum születik… Aztán persze ami napvilágra került, köszönőviszonyban sincs a reméltekkel, sem azzal, amire valójában szükség lenne.

Először is tisztázzuk, mi az a NAT?

A Nemzeti alaptanterv a fejlesztési- és a minimális tartalmi követelményeket meghatározó központi alaptanterv, amit a rendszerváltás után először 1995-ben vezettek be. Azóta több módosítás is történt, bár a tanárok sosem voltak igazán elégedettek ezekkel. A mostani pedig nagyon érdekes ok miatt nem jelent meg korábban: 2018-ban véleményezésre bocsátották a NAT új verzióját, de mivel egyes tanárok túl liberálisnak (???) és kevésbé nemzeti jellegűnek (???) tartották, így tovább dolgoztak rajta.

És lám, ennek a tanári körnek kedveztek azok, akik döntési helyzetben voltak. Így aztán eléggé „megnyomták” a nemzeti érzelmeket, sőt jelentősen túl is tolták.

Ők most biztos tapsolnak és boldogok. Kíváncsi vagyok, hogy ha két éve néhány kifogás miatt hajlandók voltak módosítani, akkor mi fog történni most, amikor folyamatosan érkeznek a kritikák, az országos tanárszervezetek tiltakozásai.

(ITT olvasható a Történelemtanárok Egyletének állásfoglalása, ITT pedig a Magyartanárok Egyesületéé. Persze van olyan szervezet is, amelyik alapvetően nagyon elégedett, ITT olvasható, mit gondolnak az új NAT-ról.)

Sokan kifejtik a szakmai véleményüket, és nagy részük egyáltalán nem pozitív. Az enyém sem…

Nem mennék bele a teljes NAT elemzésébe, mert egyrészt hosszú lenne, másrészt olyan szakterületről nem szeretnék véleményt formálni, ami nem az enyém.

De nézzük meg kicsit a történelem tanítására, tanulására vonatkozó elemeket, alapelveket!

A történelem mint tantárgy mindig is a nemzeti eszme megismertetésére szolgált, a nacionalizmus erősítését volt hivatott szolgálni. Ezzel alapvetően nincs baj, hisz

én is vallom, hogy a jelenünk megismerése és megértése nem lehetséges a múltunk ismerete nélkül. Fontos ismernünk a saját történelmünket ahhoz, hogy tudjuk és érezzük, mit is jelent magyarnak lenni.

Mégis azt gondolom, hogy az új NAT-ban túlzottan hangsúlyos a nemzeti identitás kérdése

Alapvető cél, hogy a gyerekekből megfelelő hazafit neveljünk, méghozzá olyan hazafit, amilyet ők szeretnének. Szerintem ez nem elvárható senkitől.

A magyarságot nem lehet parancsra megélni, ahogy parancsra sem lehet arra nevelni. Olyan körülményeket kellene teremteni, hogy az ember önmagától érezzen büszkeséget azért, mert magyar.

De az új NAT nem arra törekszik, hogy elérje ezt, hanem egyenesen megköveteli (!) mindenkitől. Szerintem ez nagyon rosszul hat a gyerekek fejlődésére, önálló gondolkodására, gondolkodóvá nevelésére.

A jelenlegi történelem-tananyag mennyiségéhez képest nem történt lényegi és mennyiségi változás, pedig az egyik legfőbb kritika a túlzott anyagmennyiség volt. Megmaradt a tényalapú oktatás, a lexikális tudás túlzottan hangsúlyos szerepe a képességekkel szemben.

Jelen keretek nem adnak lehetőséget a modern pedagógiai módszerek alkalmazására, hisz a hatalmas mennyiség a minőség rovására megy.

Leginkább középiskolában jellemző ez, ahol nagyon nehéz játszani, modern pedagógiai módszereket alkalmazni anélkül, hogy az ember ne aggódna amiatt, hogy nem végez érettségire az anyaggal.

Túlzott a mennyiség, túlzott az elvárás, még inkább szűkült a tanárok módszertani mozgástere

Ez teljesen ellentétes a mai kor igényeivel, de még a NAT-ban olyan szépen leírt átfogó résszel is. Arról már nem is beszélve, hogy az egész tananyagot áthatja egyfajta ideológia, ami rengeteg veszélyt rejt magában.

A történelemhez kapcsolódó állampolgári ismeretek leírása még inkább aggasztó. Csak néhány mondat belőle:

„Váljék élményalapúvá lokálpatriotizmusa, személyiségébe épüljenek be a nemzeti közösséghez tartozás emocionális összetevői; mélyüljön el hazaszeretete.”

„Értse meg a haza védelmének fontosságát, ismerje meg, hogy a honvédelem milyen feladatköröket foglal magában, és milyen kötelezettséget ró minden magyar állampolgárra.”

„Nevezze meg a magyar nemzettudat sajátosságait, értse meg a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is.”

Szerintem nem is kell magyarázni, hogy ezek a mondatok milyen eszméket, politikai ideológiákat, ma pufogtatott jelszavakat támasztanak alá és szolgálnak, sőt egyenesen legitimizálják azokat.

Az elvárások pont a tanárok maradék szuveneritását veszi el, és állítja a hatalom szolgálatába. Ezt nem hagyhatjuk!

 

Ami pedig igazán rémisztő:

– A most nyilvánosságra került NAT alapján az iskoláknak április 30-ig át kell dolgozniuk a pedagógia programjukat. Tanév közben, az érettségire készülés hajrájában kell ezzel minden tantestületnek foglalkozni.

– A NAT életbe lép 2020. szeptember 1-jén az 1., 5., és 9. évfolyamon úgy, hogy jelenleg nincsenek meg az új NAT-ra épülő tankönyvek.

Vajon milyen minőségű tankönyvek készülnek néhány hónap alatt összedobva? Választ nem várok, mert tudom. És szomorú is vagyok miatta.

Most mindenkinek össze kellene fognia, és a NAT azonnali visszavonását, átdolgozását kérnie, hogy végre igazán használható, XXI. századi NAT születhessen!

De sajnos ez megint csak egy álom. Hisz a kommentek többségében már megkaptuk, hogy „a tanárok álljanak ki, ők lépjenek fel ez ellen”. Én megtettem!

Kedves szülők! Kedves nagyszülők! A ti gyerekeitek érdekei sérülnek, ők nem kapnak megfelelő oktatást! Ti mit tesztek annak érdekében, hogy megvédjétek őket? Jó lenne már, ha végre úgy igazán mindannyian kiállnánk a jövő mellett! Egy olyan jövő mellett, ami biztonságos, élhető és szabad…

Balatoni József