Tillmann Hanna, a nemzetközi UNICEF anyagi és szakmai támogatásával működő alapítvány egyik animátora tíz éve tart gyerekfoglalkozásokat. A hatvanas évektől működő Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhelybe járva gyerekként tapasztalta meg, hogy

az eszközökkel, anyagokkal való kísérletezés és a feladat megoldásához nyújtott szabadság nemcsak a gyerek fantáziáját fejleszti, hanem az önmagába vetett hitet is.

Óriási, festékfoltos asztaloknál ülve, a műhely elvarázsolt hangulatában, az alkotásba belefeledkezve arra jött rá, hogy a művészetben sem a végeredmény a legfontosabb, és hogy nem kell minden próbálkozásnak feltétlenül tökéletesre sikerülnie. A mind a gondolkodásban, mind az alkotásban kapott szabadságon keresztül megtanulta, hogy a felnőttek bíznak benne és a képességeiben, és számít az, mit gondol és érez, és mindezt hogyan szeretné egy-egy alkotásban megjeleníteni.

háború menekültek félévi bizonyítvány Ukrajna
Így fest a készségfejlesztés közös, színes, játékos foglalkozások keretein belül. Vannak dolgok, amelyekre csak a közös játék taníthat meg igazán – Forrás: Magyarországi Terre des hommes Alapítvány

A mentális egészségünk fenntartásához, ahhoz, hogy meg tudjunk küzdeni a mindennapi stresszel, a múltból fakadó és előttünk álló kihívásokkal, elengedhetetlen az ellenálló képesség, a reziliencia növelése, illetve az empowerment folyamata, vagyis az a folyamat, amelynek során az ember képessé válik az önmeghatározásra, és saját hatalmi pozíciójának felismerésére. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki a helyzetén, a sorsán változtathasson.

A közös játékos foglalkozások pontosan ezt a rugalmas ellenálló képességet és „felvérteződési” folyamatot segítik elő a gyerekek számára.

Hiszen olyan, a mindennapi szocializációs folyamatokban hasznosítható készségeket sajátíthatnak el, mint amilyen a tolerancia, az adaptivitás, a kritikai gondolkodás, a csapatmunka, a kreativitás, a stressztűrés, az önkifejezés, illetve a másokért és önmagukért való kiállás képessége.

Az elfogadó, biztonságos, megtartó környezetben zajló foglalkozások során a gyerekek felfedezhetik képességeiket, miközben megélhetik és megérthetik érzelmeiket. Az egy-egy mese köré szerveződő alkotás és közös játék során a legkülönbözőbb képességeik és készségeik fejlődnek.

Új művészeti technikákat kipróbálva alakul a finommotorikájuk, a testtudatuk, ritmus- és zenei készségeik, de önmagukhoz és a többiekhez kapcsolódva egyszersmind tanulnak elfogadást és együttműködést is.

háború menekültek félévi bizonyítvány Ukrajna
Ukrán menekült gyerekek rajza a Magyarországi Terre des hommes Alapítvány nyári táborában – Forrás: Magyarországi Terre des hommes Alapítvány

Saját képességeik megtapasztalása által erősödik az önbizalmuk, az önálló alkotás és munkájuk véleményezése pedig fejleszti a kritikai gondolkodásukat és véleményformálási képességüket.

A csoportmunkához elengedhetetlen folytonos egymásra figyelés erősíti a szociális készségeiket, fokozza a toleranciát, segít az erőszakmentes konfliktuskezelés megtanulásában. A gyerekek ugyanakkor nemcsak másokra és a környezetükre, hanem magukra is megtanulnak figyelni: a foglalkozások bemelegítő szakaszában különböző érzéseket kifejező kártyák segítségével saját aktuális lelki állapotukra, érzéseikre reflektálnak, megtanulják kifejezni és elfogadni őket, így képessé válnak az irányításukra is. Ez a fajta tudatosság segít a környezetből érkező erős hatások, ingerek feldolgozásában, értelmezésében is.

Az ilyen jellegű foglalkozások kétségkívül minden gyereknek hasznára válnak, de különösen fontosak és hatékonyak a nemritkán traumatikus eseményeket megélt menekült, gyakorta a halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek esetében.

Az olyan alapvető ismeretek, mint amilyen a közösen elfogadott szabályok követése, a napirend tartása, a környezetre való odafigyelés, a másokkal való együttműködés és a saját igények pontos ismerete nélkülözhetetlen az új környezetbe történő beilleszkedésükhöz és a nehézségeik leküzdéséhez. A velük való munkában a mára egyre ismertebbé váló traumatudatos megközelítés is nagy szerephez jut: a múltbeli, sérüléseket okozó események az emberi viselkedésre, kommunikációra, másokhoz való kapcsolódásra, bizalomra gyakorolt hatását fókuszba helyező traumatudatos segítés képes hatékony megküzdési mechanizmusokat kínálni azok feldolgozására.

háború menekültek félévi bizonyítvány Ukrajna
Ukrán menekült gyerekek rajza a Magyarországi Terre des hommes Alapítvány nyári táborában – Forrás: Magyarországi Terre des hommes Alapítvány

Megfelelő szülői háttér, azaz a szülők pszichoszociális stabilitása nélkül a gyerekek mentális jóllétének megteremtése nem lehetséges – hangsúlyozza Makkai Dániel szociális munkás, aki Tillmann Hannával közösen dolgozik kárpátaljai menekült gyerekekkel. Éppen ezért a projekt célja az (is), hogy a gyerekeken keresztül a szülőt is elérjék, hogy képet kapjanak az ő nehézségeiről is, hogy őt is támogatva megfelelően segíthessék a gyerek beilleszkedését, boldogulását, fejlődését.

A szakemberek tapasztalatai szerint

a magyar társadalomba való beilleszkedés szempontjából a legnehezebb helyzetben a mélyszegénységben élő kárpátaljai roma családok vannak: a háború, illetve a szegénység és diszkrimináció sújtotta kulturális környezetből érkező menekültek számtalan új nehézséggel is szembe kell hogy nézzenek.

Drasztikusan megváltozott körülmények között – a számukra idegen városi létformában, zsúfolt átmeneti szállásaikon – újszerű családi helyzetek is kialakultak. Számos családra jellemző, hogy az édesapa akár hosszú évek óta Magyarországon dolgozik, hogy a család anyagi boldogulását segítse, így a gyerekeket elsősorban az anya nevelte. A háború kitörése után ide érkező asszonyok és gyerekek mintegy „újra megkapták” a férjüket és apjukat, míg az otthoni tágabb családi, közösségi védőhálót elvesztették. 

Vannak házasságok, amelyek megerősödnek, vannak, amelyek erősen megszenvedik a megváltozott helyzetet; vannak apa-gyerek viszonyok, ahol csodákat tapasztalnak a szakemberek, és vannak, ahol a kötődést nehezen vagy egyáltalán nem látják alakulni. Túl ezen, a cigányságuk és magyarságuk miatt terhelt identitású felnőttek és gyerekek az otthonukban, Ukrajnában is a többségi társadalomból kiszorult helyzetben voltak, ez a kirekesztettség szintén kezelendő traumaként jelentkezik, különösen most, amikor újra, immáron egy másik társadalom perifériáján találták magukat – a menekültléttel ugyanis immanensen együtt jár a kiszorultság érzése. És akkor még nem említettük a koronavírus-járvány okozta nehézségeket és veszteségeket, amelyek világszerte éppen a legtörékenyebb társadalmi csoportokat állították a legnagyobb nehézség elé.

A szociális munkásokból, animátorokból és pszichológusokból álló szakértői csapat a felnőtteknél és a gyerekeknél egyaránt a traumák oldását, a feszültségek enyhítését és mindeközben a bizalom kiépítését és a pozitív megerősítést tartja elengedhetetlennek. Ennek megfelelően

éppúgy dolgoznak a háború okozta lelki sérüléseikkel, mint az átmeneti helyzet miatti nehézségeikkel és a családon belüli feszültségekkel, miközben a gyerekjogok érvényesülését szem előtt tartva sosem feledkeznek meg a gyerekek legalapvetőbb szükségleteiről: a figyelemről, a szeretetről, a játékról.

Amint arra Kovách Imre szociológus rámutat: egy jól működő nemzet egy jól integrált társadalom, amelyben sikerült olyan célokat, normákat, értékeket, viselkedési szabályokat találni, amelyeket a többség betart. A szomszédban dúló háború elől hazánkba érkezők integrációjának sikere a menekülteken és a befogadó társadalmon (azaz rajtunk, magyarországi magyarokon) egyaránt múlik, így akár a hónap végén esedékes bizonyítványosztáskor is nemcsak a minden nehézségük dacára tankötelezettségüknek eleget tenni vágyó ukrajnai menekült gyerekek, hanem a magyar oktatási rendszer, és a magyar társadalom is vizsgázik.

(Ha érdekel a téma, bővebben hallhatsz róla ezen az online kerekasztal-beszélgetésen.)

Kiemelt képünk illusztráció – Forrás: Getty Images / Klaus Vedfelt

Modla Zsuzsanna